Zahraniční stáže pro studenty

Základní informace o stážích

Mezinárodní program stáží IAESTE funguje v rámci více jak 80 členských zemí IAESTE. Jeho cílem je rozvíjet odborné a jazykové znalosti studentů a přispět k budování porozumění mezi národy.

Programu stáží se mohou účastnit studenti a čerství absolventi českých univerzit. Pro účast je nutná registrace do systému IAESTE a splnění podmínek programu. Uchazeč si může vybrat z aktuální nabídky stáží po celý rok.

COVID-19

11. března 2020 WHO oficiálně prohlásila COVID-19 za pandemii. Doufáme, že se situace díky přísným vládním nařízením brzy uklidní nejen v České Republice ale i v zahraničí a nic nám nebude stát v cestě v tom, aby se uskutečnilo co nejvíce zahraničních stáží. Společně s celým IAESTE a naším prezidentem Thomasem Faltnerem věříme, že díky naší spolupráci bude náš výměnný program pokračovat.

Dopis od prezidenta IAESTE A.s.b.l.


IAESTE Czech Republic pečlivě sleduje informace týkající se rozšíření COVID-19 prostřednictvím IAESTE ve členských zemích. Vzledem k nepředvídatelnosti situace probíhá administrativní proces i nadále, abychom byli připraveni uskutečnit stáže jakmile se situace zlepší.

Každému studentovi, který se chystá vycestovat s IAESTE, poskytujeme nezbytnou podporu a pomoc. Aktuálně také jednáme se zaměstnavateli a snažíme sa přispůsobit dobu/délku stáže, aby byla podle situace flexibilní.

V nabídce jsou mimosezónní stáže, na které se můžete přihlásit. Nadále zůstáváme ve velmi úzkém kontaktu s ostatními IAESTE centry, abychom měli informace z první ruky, které vám rádi poskytneme.

Další sezóna začne únorem/březnem 2021. O jejím vývoji tě budeme včas informovat.

Pokud máte jakékoliv dotazy, které nejsou zodpovězeny ve FAQ, neváhejte se obrátit na [email protected].

 

Termíny a deadliny

 
Registrace Celoročně
Zvěřejnění stáží Celoročně
Přihlašování na stáže Do 1 týdne od zveřejnění stáží
Dodání nominace Do 1 týdne od pohovoru, ale nejpozději do termínu uvedeném v nabídce
Zaplacení poplatku 5000 Kč Do 1 týdne od pohovoru, ale nejpozději do termínu uvedeném v nabídce
Odevzdání N5b formuláře Min. 1 měsíc před odjezdem na stáž
Podání žádosti o vrácení poplatku Do 2 měsíců od vzniknutí nároku na vrácení
Odevzdání Internship Feedbacku Do 2 měsícu po ukončení stáže

Jak vyjet na stáž

Nutnou podmínkou pro účast na stáži je úplná registrace, tedy vyplnění registračního formuláře a nahrání požadovaných dokumentů.
Pokud studuješ na univerzitě, kde IAESTE nepůsobí, ale chceš vyjet na stáž, kontaktuj nejbližší lokální centrum, které ti může udělit výjimku.

1

Ověř si podmínky výjezdu

Student/absolvent nejvýše rok po ukončení studia

18 - 30 let

Možnost vyjet na IAESTE stáž maximálně 2x

2

Registruj se

Vyplň registrační formulář

Nahraj CV a výpis předmětů

 

3

Vyber si stáž

Prohlédni si nabídku stáží

Zkontroluj, zda splňuješ požadavky zaměstnavatele

Ověř si, zda je nutný studentský status

Spočítej si, kolik tě bude stáž stát

 

4

Přihlaš se a vyčkej dalších instrukcí od IAESTE.​​​​​​

 

Výběr stáže

 

Od začátku února do konce března jsou v nabídce tzv. SEZÓNNÍ STÁŽE, které jsou určené pouze studentům českých univerzit. Pro přihlášení je nutná úplná registrace do systému IAESTE. Přihlašování pak probíhá skrz tvojí registraci v systému a smíš si vybrat pouze jednu stáž. Můžeš se přihlásit buď na volnou stáž, nebo jako náhradník na již obsazenou stáž. O tvé vhodnosti na stáž rozhoduje pohovor se zástupcem příslušného lokálního centra IAESTE. Viz Kompletní informace výše.

Pro přihlášení je nutná úplná registrace do systému IAESTE. Smíš si vybrat pouze jednu stáž a o tvé vhodnosti rozhodne IAESTE.

Než si vybereš stáž:

Pročti si zkušenosti studentů z minulých let a zamysli se, kolik tě to bude stát.

Znovu si ověřit, jestli splňuješ všechny podmínky pro výjezd na stáž.

Pokud jsi student posledního ročníku MSc studia, čerstvý absolvent nebo PhD student, zkontroluj si, které země vyžadují status studenta.

Nabídka stáží

Nominace

Nominace znamená shromáždění všech potřebných dokumentů, které musí získat tvůj budoucí zaměstnavatel a také zahraniční IAESTE.

Bez dodání následujících dokumentů nemůžeme odeslat tvoji nominaci do zahraničí:

O-form  
Student nomination (formulář) – bez diakritiky, vyplněný v interním systému IAESTE a podepsaný
Motivační dopis pro zaměstnavatele  
Strukturovaný životopis  
Výpis studovaných předmětů potvrzeny univerzitou za všechny roky studia, může být i dodatek k diplomu  
Jazykový certifikát nebo jazykový formulář (potvrzený univerzitou nebo jazykovou školou)
Potvrzení o studiu v angličtině - originál potvrzený univerzitou  
Doporučující dopis (není povinný, ale doporučujeme ho, protože může rozhodnout o přijetí na stáž)
Sken platného cestovního dokladu  
Pasová fotografie (3,5 x 4,5 cm)  
Další dokumenty požadované v O-form  
Portofolio v případě architektonické nebo designerské stáže (u ostatních stáží v případě požadavků v O-formu) o maximální velikosti 10MB  
Dále budeme potřebovat také:  
Doklad o zaplacení praktikantského příspěvku 5000 Kč na účet NC (může být i výpis z internet bankingu)  
Pečlivě si prostudujte:
Podmínky pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE
Vzorová nominace

Nominace musí být dodána do 1 týdne od povovoru, ale nejpozději do termínu daném v nabídce.

Forma nominace
- všechny dokumenty se nahrávají jako jednotlivé pdf soubory do interního systému IAESTE.
- maximální velikost PDF jsou 4 MB
- dokumenty skenuj v rozlišení max. 800x1100
- piš bez diakritiky
- další dokumenty, jazykové certifikáty, osvědčení, odborné certifikáty, které by mohli být pro zahraničního zaměstnavatele zajímavé a rozhodující pro akceptování nominace, je možné přidat k úplné nominaci
- doklad o zaplacení je nutno dodat v odděleném PDF s názvem Cislostaze_PRIJMENI_poplatek

 

Akceptace

 

O akceptaci na stáž tě informuje zástupce IAESTE. Ten ti sdělí všechny potřebné instrukce.

Nepanikař a pozorně si přečti instrukce a akceptační dokumenty.

Dokumenty do 14 dnů (v případě pozdějšího začátku stáže je možné zaslat později, minimálně měsíc před odjezdem, v případě potřeby víz co nejdříve) pečlivě vyplň a nahraj do interního systému IAESTE.

Dokumenty si uschovej - slouží jako doklad o akceptaci na stáž IAESTE.

Zajisti si cestovní pojištění, které kryje léčebné výlohy i odpovědnost za škody.

Vytiskni si všechny informace a kontakty od zahraničního IAESTE. Pokud se ti neozvou do 14 dní před odjezdem, kontaktuj [email protected]

Doporučujeme využít služby Ministerstva zahraničních věcí DROZD (Dobrovolná Registrace Občanů při cestách do Zahraničí), která slouží k informování a poskytováni rychlé pomoci v případě přírodních katastrof, sociálních nepokojů a jiného nebezpečí.

 

Konec praxe

Přečti si znovu Podmínky pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE, které jsi podepsal(a) - najdeš tam podrobné instrukce, co dělat po skončení stáže.

Vyplň Internship Feedback (IF) a nahraj fotografie do interního systému IAESTE.

Až kompletně vyplníš IF a nahraješ fotografie, zažádej si v interním systému IAESTE o vrácení vratné zálohy. Požadavky na fotografie najdeš v Podmínkách pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE ČR, jsou to:

- nejméně 5 fotografií,

- alespoň na jedné z nich budeš ty,

- jsou na nich tvé pracoviště, ubytování, turistické zajímavosti země apod.

 

Sledujte naše události na Facebooku

 

Zahraniční stáže

Partneři IAESTE Czech Republic

Generální partner
ČEZ a.s.
Partneři Plus
ABB
CGI
Digiteq
Eon
Procter Gamble
Robert Bosch
ŠKODA Auto
ŠKODA Transport
VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA k.s.
Partneři Standard
ČEPS, a.s.
Accenture
AKKA
Konplan s.r.o.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
Porsche Engineering
PP53
© 2017 IAESTE Czech Republic
YouTube  Facebook