Zahraniční stáže pro studenty

Základní informace o stážích

Mezinárodní program stáží IAESTE funguje v rámci více jak 80 členských zemí IAESTE. Jeho cílem je rozvíjet odborné a jazykové znalosti studentů a přispět k budování porozumění mezi národy.

Programu stáží se mohou účastnit studenti a čerství absolventi českých univerzit. Pro účast je nutná registrace do systému IAESTE a splnění podmínek programu. Uchazeč si může vybrat z aktuální nabídky stáží po celý rok.

 

Termíny a deadliny

 
Registrace Celoročně
Zvěřejnění stáží Celoročně
Přihlašování na stáže Do 1 týdne od zveřejnění stáží
Dodání nominace Do 1 týdne od pohovoru, ale nejpozději do termínu uvedeném v nabídce
Zaplacení poplatku 5000 Kč Do 1 týdne od pohovoru, ale nejpozději do termínu uvedeném v nabídce
Odevzdání N5b formuláře Min. 1 měsíc před odjezdem na stáž
Podání žádosti o vrácení poplatku Do 2 měsíců od vzniknutí nároku na vrácení
Odevzdání Internship Feedbacku Do 2 měsícu po ukončení stáže

Jak vyjet na stáž

Nutnou podmínkou pro účast na stáži je úplná registrace, tedy vyplnění registračního formuláře a nahrání požadovaných dokumentů.
Pokud studuješ na univerzitě, kde IAESTE nepůsobí, ale chceš vyjet na stáž, kontaktuj nejbližší lokální centrum, které ti může udělit výjimku.

1

Ověř si podmínky výjezdu

Student/absolvent nejvýše rok po ukončení studia

18 - 30 let

Možnost vyjet na IAESTE stáž maximálně 2x

2

Registruj se

Vyplň registrační formulář

Nahraj CV a výpis předmětů

 

3

Vyber si stáž

Prohlédni si nabídku stáží

Zkontroluj, zda splňuješ požadavky zaměstnavatele

Ověř si, zda je nutný studentský status

Spočítej si, kolik tě bude stáž stát

 

4

Přihlaš se a vyčkej dalších instrukcí od IAESTE.​​​​​​

 

Výběr stáže

 

Od začátku února do konce března jsou v nabídce tzv. SEZÓNNÍ STÁŽE, které jsou určené pouze studentům českých univerzit. Pro přihlášení je nutná úplná registrace do systému IAESTE. Přihlašování pak probíhá skrz tvojí registraci v systému a smíš si vybrat pouze jednu stáž. Můžeš se přihlásit buď na volnou stáž, nebo jako náhradník na již obsazenou stáž. O tvé vhodnosti na stáž rozhoduje pohovor se zástupcem příslušného lokálního centra IAESTE. Viz Kompletní informace výše.

Pro přihlášení je nutná úplná registrace do systému IAESTE. Smíš si vybrat pouze jednu stáž a o tvé vhodnosti rozhodne IAESTE.

Než si vybereš stáž:

Pročti si zkušenosti studentů z minulých let a zamysli se, kolik tě to bude stát.

Znovu si ověřit, jestli splňuješ všechny podmínky pro výjezd na stáž.

Pokud jsi student posledního ročníku MSc studia, čerstvý absolvent nebo PhD student, zkontroluj si, které země vyžadují status studenta.

Nabídka stáží

Nominace

Nominace znamená shromáždění všech potřebných dokumentů, které musí získat tvůj budoucí zaměstnavatel a také zahraniční IAESTE.

Bez dodání následujících dokumentů nemůžeme odeslat tvoji nominaci do zahraničí:

O-form  
Student nomination (formulář) – bez diakritiky, vyplněný a podepsaný (generuje se v interním systému IAESTE)  
Motivační dopis pro zaměstnavatele  
Strukturovaný životopis  
Výpis studovaných předmětů potvrzeny univerzitou za všechny roky studia, může být i dodatek k diplomu  
Jazykový certifikát nebo jazykový formulář (potvrzený univerzitou nebo jazykovou školou)
Potvrzení o studiu v angličtině - originál potvrzený univerzitou  
Doporučující dopis (není povinný, ale doporučujeme ho, protože může rozhodnout o přijetí na stáž)  
Sken platného cestovního dokladu  
Pasová fotografie (3,5 x 4,5 cm)  
Další dokumenty požadované v O-form  
Portofolio v případě architektonické nebo designerské stáže (u ostatních stáží v případě požadavků v O-formu) o maximální velikosti 10MB  
Dále budeme potřebovat také:  
Doklad o zaplacení praktikantského příspěvku 5000 Kč na účet NC (může být i výpis z internet bankingu)  
Pečlivě si prostudujte:  
Podmínky pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE
Vzorová nominace

Nominace musí být dodána do 1 týdne od povovoru, ale nejpozději do termínu daném v nabídce.

Forma nominace
- všechny dokumenty se nahrávají jako jednotlivé pdf soubory do interního systému IAESTE.
- maximální velikost PDF jsou 4 MB
- dokumenty skenuj v rozlišení max. 800x1100
- piš bez diakritiky
- další dokumenty, jazykové certifikáty, osvědčení, odborné certifikáty, které by mohli být pro zahraničního zaměstnavatele zajímavé a rozhodující pro akceptování nominace, je možné přidat k úplné nominaci
- doklad o zaplacení je nutno dodat v odděleném PDF s názvem Cislostaze_PRIJMENI_poplatek

 

Akceptace

 

O akceptaci na stáž tě informuje zástupce IAESTE. Ten ti sdělí všechny potřebné instrukce.

Nepanikař a pozorně si přečti instrukce a akceptační dokumenty.

Dokumenty do 14 dnů (v případě pozdějšího začátku stáže je možné zaslat později, minimálně měsíc před odjezdem, v případě potřeby víz co nejdříve) pečlivě vyplň a nahraj do interního systému IAESTE.

Dokumenty si uschovej - slouží jako doklad o akceptaci na stáž IAESTE.

Zajisti si cestovní pojištění, které kryje léčebné výlohy i odpovědnost za škody.

Vytiskni si všechny informace a kontakty od zahraničního IAESTE. Pokud se ti neozvou do 14 dní před odjezdem, kontaktuj [email protected].

Doporučujeme využít služby Ministerstva zahraničních věcí DROZD (Dobrovolná Registrace Občanů při cestách do Zahraničí), která slouží k informování a poskytováni rychlé pomoci v případě přírodních katastrof, sociálních nepokojů a jiného nebezpečí.

 

Konec praxe

Přečti si znovu Podmínky pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE, které jsi podepsal(a) - najdeš tam podrobné instrukce, co dělat po skončení stáže.

Vyplň Trainee Report (TR), Internship Feedback (IF) a nahraj fotografie do interního systému IAESTE.

Až kompletně vyplníš TR, IF a nahraješ fotografie, zažádej si na emailu [email protected] o vrácení vratné zálohy. Email musí obsahovat číslo stáže, důvod vrácení a číslo účtu. Požadavky na fotografie najdeš v Podmínkách pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE ČR, jsou to:

- nejméně 5 fotografií,

- alespoň na jedné z nich budeš ty,

- jsou na nich tvé pracoviště, ubytování, turistické zajímavosti země apod.

 

Sledujte naše události na Facebooku

 

Zahraniční stáže

Partneři IAESTE Czech Republic

Partneři Plus
ABB
Akkodis
Robert Bosch
Skupina ČEZ
Digiteq
Konplan
Lear Corporation
VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA k.s.
Vinci Construction CS
Partneři Standard
Allegro Microsystems Europe
BTL Medial Technologies
ČEPS, a.s.
Hilti ČR s.r.o.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
Porsche Engineering
ŠKODA Transport
Procter Gamble
© 2017 IAESTE Czech Republic
YouTube  Facebook