Kompletní informace o stážích

Úvod

Níže najdeš kompletní informace mezinárodním programu stáží IAESTE.

Registrace

1

Přečti si zkušenosti studentů z minulých let a nezapomeň se zamyslet, kolik tě to bude stát. Obecně platí, že platy na stážích IAESTE musí pokrýt minimální náklady na pobyt v dané zemi (ubytování, strava, doprava do práce a z práce). Platy většinou nepokrývají náklady na cestu a cestovní pojištění.

2

Ověř si, jestli splňuješ všechny tyto podmínky nutné pro výjezd na stáž IAESTE:
student/absolvent nejvýše rok po ukončení řádného denního studia českých univerzit nebo vysoké škole, na které působí organizace IAESTE*
mezi 18 a 30 lety,
student má právo vyjet na stáž s IAESTE pouze dvakrát (pouze jednou v akademickém roce).

* Studenti univerzit nebo vysokých škol, na kterých nepůsobí IAESTE, se mohou registrovat a zúčastnit výběru stáží pouze po požádání o výjimku na emailu [email protected]

3

Připrav si dokumenty potřebné k registraci (ve formátu PDF, velikost 1 dokumentu max 2 MB, mohou být napsány v českém jazyce):
životopis,
výpis studovaných předmětů nebo plán studijního oboru.

4

Vyber si země, do které se chceš podívat. Jak na to najdeš níže v sekci jak vybrat místo stáže.

5

Registruj se na webových stránkách IAESTE. Registrační formulář najdeš tady. Po úspěšné registraci obdržíš email, ve kterém najdeš odkaz na zpětnou editaci registrace.

Jak je to se stáží a studenstkým statusem

Pro studenty posledního ročníku MSc studia, absolventy:

Výběr stáží je omezen. Do zemí Německo, Slovinsko, Čile, Hong Kong, Brazílie, Indie, Řecko, Portugalsko platí, že student po celou dobu trvání stáže musí být studentem, resp. po návratu ze stáže musí byt minimálně ještě jeden rok studentem a většinou se na tyto stáže nemohou hlásit studenti na doktorandském studiu. Zároveň po dobu těchto stáží většinou nesmí student přerušit studium. Muže se jich zúčastnit student končící bakalářské studium za podmínky, že je přijatý na navazující magisterské studium. Většinou státy počkají na takové potvrzení i těsně před začátkem stáže. Výjimkou je Německo, kde musí student dodat potvrzení o statutu studenta po dobu stáže již s nominací.

Pro Polsko to platí jenom u některých stáží.
Pro Dánsko platí, že se mohou hlásit i absolventi, ale IAESTE v Dánsku ti nemůže slíbit zajištění ubytování.
Pro Tanzánii platí, že absolventi mohou vyjet jen v případě, že doloží potvrzení, že po ukončení studia musí absolvovat odbornou stáž.
Seznam omezených zemí se může v průběhu roku změnit.

Výběr stáže

V průběhu roku zveřejňujeme dva typy stáží - sezónní (AC) a mimosezónní (FCFS, COBE). Stáže se liší dobou, kdy jsou zveřejňovány, způsobem přihlašování a také tím, zda jsou určené jen pro české studenty nebo jsou zveřejněny všem studentům i v ostatních zemím.

Sezónní stáže

Stáže, které jsou v nabídce od začátku února do konce března, jsou určené pouze studentům českých univerzit. Pro přihlášení je nutná úplná registrace do systému IAESTE. Přihlašování pak probíhá skrz tvojí registraci v systému a smíš si vybrat pouze jednu stáž. Můžeš se přihlásit buď na volnou stáž, nebo jako náhradník na již obsazenou stáž. O tvé vhodnosti na stáž rozhoduje pohovor se zástupcem příslušného lokálního centra IAESTE. Viz sekce Pohovor níže.

Mimosezónní stáže

Během celého roku se zveřejňují tzv. mimosezónní stáže. Nabídka se aktualizuje každý den. Na tyto stáže se mohou hlásit i studenti jiných států. Pokud se přihlásíš, nemusíš být tedy jediný kandidát. U stáží COBE vybírá nejvhodnějšího kandidáta na stáž zahraniční IAESTE a toho pak nominuje zaměstnavateli. U FCFS se zaměstnavateli posílá nominace studenta, který se přihlásil jako první. Pro přihlášení je nutná úplná registrace do systému IAESTE. Při přihlašování nevidíš, jestli se na stáž přihlásil někdo z jiného státu a tuto informaci zjistíš od zástupce IAESTE. Smíš si vybrat pouze jednu stáž a o tvé vhodnosti rozhodne IAESTE.

Podrobné instrukce k přihlašování jsou pak vždy uvedeny nad seznamem zveřejněných stáží.

Nabídka stáží

Pohovor

Nutnou podmínkou účasti na mezinárodním programu stáží IAESTE pro sezónní stáže je absolvování pohovoru z anglického nebo německého jazyka, který prověřuje tvé jazykové znalosti. Jazyk pohovoru závisí na nabídce stáže (O-form).

1

Přijdi včas na pohovor a měj s sebou:

průkaz totožnosti,

index/výpis známek ze studijního oddělení nebo ho vytiskni z elektronického studijního systému.

2

Připrav se na záludné otázky v jazyce stáže.

3
Dozvíš se výsledek pohovoru:

a) úspěšný pohovor: Projdeš si se zástupcem IAESTE dokument podmínky pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE. Ještě si vezmi O-form a pokyny, jak dále postupovat s konečnou nominací na stáž.

b) neúspěšný pohovor: můžeš si vybrat jinou stáž, zástupce IAESTE ti může poradit, na kterou se hodíš víc a rovnou tě na ní přihlásit.

Mám stáž!

1. Nepanikař! Znovu si přečti podmínky pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE, ať víš, co všechno je třeba dát dohromady a zároveň si přečíst pokyny pro dodání úplné nominace **.

2. V co nejkratším čase předej v pořádku úplnou nominaci na dané lokální centrum a počkej si na její kontrolu členem IAESTE. V případě chybějících dokumentů je v co nejkratší době dodej ve správně formě.

3. Uhraď a dodej potvrzení, že poplatek 5000 Kč byl uhrazen na účet uvedený v Podmínkách pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE (2600600105/2010 vedený u FIO banky). Potvrzení může být i formou výpisu z internetbankingu. 

Důležité!
Pouze jeden student je nominován na jednu stáž. Nelze mít nominace na více stáží.
Pokud budeš kontaktovat národní centrum IAESTE, tak o tom musí vědět tvé lokální centrum.
Nemůžeš sám kontaktovat zaměstnavatele a zahraniční IAESTE před tvou akceptací! Toto je mezinárodní pravidlo a v případě jeho porušení jsi automaticky vyřazen z mezinárodního programu stáží IAESTE.

Pokud bys potřeboval(a) opravdu nutně mluvit se zaměstnavatelem, tak jedině prostřednictvím IAESTE, ale ber v potaz tok komunikace, viz text Mezi nominací a akceptací (tak zvaž, zda je to opravdu nutné).
Může se stát, že tvůj zaměstnavatel nebo zahraniční centrum IAESTE tě kontaktuje samo a vyzve vás např. k doplnění informací prostřednictvím emailu. V takovémto případě, dávej vždy do kopie emailu národní centrum IAESTE Czech Republic ([email protected]) nebo jej o tom včas informuj.

** Jednotlivé státy si ještě sami mohou upravit počet a způsob dodání dalších dokumentů úplné nominace. Řiď se prosím pokyny, které budou na tzv. O-form, případně doplňujícími informacemi přiloženými k tvé stáži. Tyto zvláštní pokyny jsou nadřazeny obecným pokynům, které získáš na pohovoru, proto se primárně řiď pokyny přiloženými k O-formu. Všechny tyto dokumenty dostaneš při předání stáže od člena IAESTE. Pokud si nevíš rady, zeptej se! Raději dříve než později! 

Nominace

Nominace znamená shromáždění všech potřebných dokumentů, které musí získat tvůj budoucí zaměstnavatel a také zahraniční IAESTE.

Bez dodání následujících dokumentů nemůžeme odeslat tvoji nominaci do zahraničí:

O-form  
Student nomination (formulář) – bez diakritiky, vyplněný a podepsaný
Motivační dopis pro zaměstnavatele  
Strukturovaný životopis  
Výpis studovaných předmětů potvrzeny univerzitou za všechny roky studia, může být i dodatek k diplomu  
Jazykový certifikát nebo jazykový formulář (potvrzený univerzitou nebo jazykovou školou)
Potvrzení o studiu v angličtině - originál potvrzený univerzitou  
Doporučující dopis (není povinný, ale doporučujeme ho, protože může rozhodnout o přijetí na stáž)
Sken platného cestovního dokladu  
Pasová fotografie (3,5 x 4,5 cm)  
Další dokumenty požadované v O-form  
Portofolio v případě architektonické nebo designerské stáže (u ostatních stáží v případě požadavků v O-formu) o maximální velikosti 10MB  
Dále budeme potřebovat také:  
Doklad o zaplacení praktikantského příspěvku 5000 Kč na účet NC (může být i výpis z internet bankingu)  
Pečlivě si prostudujte „Podmínky pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE

Nominace musí být dodána do 1 týdne od povovoru, ale nejpozději do termínu daném v nabídce.

Forma nominace
- všechny dokumenty se nahrávají jako jednotlivé pdf soubory do interního systému IAESTE.
- maximální velikost PDF jsou 4 MB
- dokumenty skenuj v rozlišení max. 800x1100
- piš bez diakritiky
- další dokumenty, jazykové certifikáty, osvědčení, odborné certifikáty, které by mohli být pro zahraničního zaměstnavatele zajímavé a rozhodující pro akceptování nominace, je možné přidat k úplné nominaci
- doklad o zaplacení je nutno dodat v odděleném PDF s názvem Cislostaze_PRIJMENI_poplatek

Vzorovou nominaci nalezneš zde.

Mezi nominací a akceptací

Tvoje nominace putuje přes lokální centrum na národní centrum IAESTE Czech Republic, odtud poputuje na národní centrum daného státu a to ji předá na své lokální centrum. To už konečně osloví danou firmu příp. univerzitu, kde bude tvá stáž probíhat.

Může se stát, že si s tebou budoucí zaměstnavatel bude chtít promluvit po telefonu nebo po Skypu, aby si ověřil tvé jazykové znalosti, zkušenosti v dané oblasti nebo motivaci pro danou stáž a tvé očekávání. Buď na to připraven. O případném pohovoru budeš informován prostřednictvím národního centra IAESTE Czech Republic.
Zaměstnavatel se rozhodne, zda tě příjme tzn. akceptuje či nikoliv. O této skutečnosti ti přijde e-mail od národního centra IAESTE Czech Republic.
Při neakceptaci nezoufej, ještě si můžeš vybrat jinou stáž.

Akceptace

Byl(a) jsem akceptován(a) na stáž.

1. Nepanikař a přečti si akceptační dokumenty.

2. Pečlivě si uschovej formulář N5a "Acceptance note". Slouží jako doklad o tvé akceptaci a přijetí do mezinárodního programu stáží IAESTE. Pokud to bude nutné, ukaž jej cizinecké policii při vstupu do cizí země.

3. Formulář N5b "Comfirmation of acceptance" je pak tvým potvrzením přijetí dané stáže
- vyplň jej nejpozději do 14 dní*** od přijetí v interním systému IAESTE

4. Vyplň doplňující formuláře:
- Arrival Note – detaily příjezdu včetně fotografie
- Emergency contact form – kontaktní údaje na osoby blízké (většinou na rodiče)
- Insurance of Liability – pojištění odpovědnosti

5. Zajisti si pojištění úrazové, cestovní a odpovědnosti v zahraničí.

6. V případě potřeby můžeš kontaktovat zaměstnavatele nebo zahraniční IAESTE, do kopie e-mailu vždy uveď národní centrum IAESTE Czech Republic [email protected].

7. Připrav a vytiskni si všechny informace a kontakty, které ti zašlou ze zahraničního IAESTE. Pokud se ti neozvou do 14 dní před tvým odjezdem, kontaktuj národní centrum IAESTE Czech Republic, které je trochu popožene.

Doporučujeme rovněž využít služby Ministerstva zahraničních věcí DROZD neboli Dobrovolná Registrace Občanů při cestách do Zahraničí. Slouží k informování a poskytováni rychlé pomoci v případě přírodních katastrof, sociálních nepokojů a jiného nebezpečí po dobu tvé stáže.

*** optimální je, aby daný stát cca 1 měsíc před tvým příjezdem věděl, kdy přijedeš. Některé státy (např. Švýcarsko, Rakousko, Norsko, Finsko) toto vyžadují dříve, z důvodu zajištění dalších formalit spojených s tvým pobytem. V případě změny datumu nebo času tvého příjezdu je třeba o tom informovat národní centrum IAESTE Czech Republic a zahraniční centrum IAESTE dané země. V případě nominací na stáže s brzkým začátkem (např. za měsíc) od datumu nominace je možné dodat dokument N5b těsně před odjezdem.

Konec stáže

Přečti si znovu Podmínky pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE, které jsi podepsal(a) - najdeš tam podrobné instrukce, co dělat po skončení stáže.

Vyplň Internship Feedback (IF) a nahraj fotografie do interního systému IAESTE.

Až kompletně vyplníš IF a nahraješ fotografie, zažádej si v interním systému IAESTE o vrácení vratné zálohy. Požadavky na fotografie najdeš v Podmínkách pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE ČR, jsou to:

- nejméně 5 fotografií,

- alespoň na jedné z nich budeš ty,

- jsou na nich tvé pracoviště, ubytování, turistické zajímavosti země apod.

Poplatky

Účastnický příspěvek činí 5000Kč a v závislosti o jaký typ stáže jde. Celý poplatek se platí buď kompletně před odesláním nominace (sezónní stáže) nebo je před odeslání nominace zaplacena jen záloha 2000Kč a zbytek poplatku (3000 Kč) je zaplacen po obdržení akceptace (mimosezónní stáže).

Po zaslání tvého Internship Feedbacku, fotografií (rozlišení 300 dpi) a Trainees Reportu ti bude do 1 měsíce vráceno 2000Kč.

V případě zrušení stáže propadá celá částka v prospěch IAESTE. V následovných případech ti však může být účtován jen administrativní poplatek 300Kč:
a) nebudeš zaměstnavatelem akceptován na danou stáž,
b) pracovní místo bude zaměstnavatelem zrušeno,
c) nebudeš se moci stáže zúčastnit ze zdravotních důvodů (na základě lékařského potvrzení),
d) IAESTE nedodá včas dokumenty potřebné k uskutečnění stáže.

Vratná část praktikantského příspěvku 4700 Kč ti bude vrácena jen po zažádání o vrácení praktikantského příspěvku na emailové adrese [email protected], v předmětu emailu musí být referenční číslo dané stáže. V emailu bude uvedeno důvod vrácení praktikantského příspěvku, číslo bankovního účtu a částka, o kterou žádáte. Žádost musí být zaslána nejpozději do 2 měsíců od vzniknutí nároku na vrácení poplatku. Do 1 měsíce by ti měly přijít peníze na účet.

Partneři IAESTE Czech Republic

Generální partner
ČEZ a.s.
Partneři Plus
ABB
CGI
Digiteq
Eon
Procter Gamble
Robert Bosch
ŠKODA Auto
ŠKODA Transport
VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA k.s.
Partneři Standard
ČEPS, a.s.
Accenture
AKKA
Konplan s.r.o.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
Porsche Engineering
PP53
© 2017 IAESTE Czech Republic
YouTube  Facebook