Internship Feedback

Uveřejněné zprávy z praxí neprošly ani jazykovou ani textovou úpravou. Proto, prosím, omluvte chybějící „hacky a carky“, stylistické a gramatické nedokonalosti textů.

ing. Lukáš Gerla, VŠB-TU Ostrava, ročník 5.

Fakulta Ekonomická
Specializace studia Systémové inženýrství a informatika
Obor praxe Inženýrství
Specializace praxe- - - - - - - - - -
Doba praxe (od - do) 01.06.2007-15.07.2007
Délka praxe (týdnů) 6
Doprava (druh, cena) letecká-Bruselss airliness
Pojištění byl jsem pojistěn na platební kartu ČSOB
Nutnost víza /
prac. povolení
ne
Cena víza --
Město praxe Zobrazit místo na mapě  Portugalsko, Lisabon
Číslo praxe PL/07/167-1

Informace o zemi

Lokalizace místa

Portugalsko se rozkládá v jihozápadní Evropě na Pyrenejském (Iberském) poloostrově, a to na ploše 92 390 km2. Je to nejzápadnější země celého evropského kontinentu. Na pevnině hraničí portugalský stát se Španělskem, z východu a jihu je omýván Atlantským oceánem. Součástí země je také skupinka ostrovů Madeira (797 km2) a souostroví Azory (Açores) - 2355 km2 ležící v Atlantském oceánu, cca 1500 km od hlavního města Lisabonu.

Město

Založení Lisabonu se připisuje Féničanům; jméno Lisabon vzniklo pravděpodobně zkomolením fénického názvu Alise-Ussubuna (Ulisipo), později římského Olisipo.
V nadvládě nad městem se vystřídali Římané, Alani, Svévové a především Vizigóti. Mauři je drželi v l. 716 - 1147; pro Portugalce je dobyl hrabě Afonso Henriques, pozdější král Alfons I. Za vlády Alfonse III. se stal hlavním městem.
Největší rozkvět nastal v 15. a 16. st., v době velkých námořních objevů a výbojů.
Zemětřesení v r. 1755 Lisabon téměř zničilo. Díky prozíravosti státního sekretáře krále Josefa I., Sebastiă Josého de Carvalho e Melo, pozdějšího markýze de Pombal, se podařilo město rychle obnovit. Malomyslný král Joăo III. požádal o radu jednoho ze svých šlechticů a budoucí markýz de Pombal odpověděl energicky: "Mrtvé odklidíme a živým dáme práci". Po katastrofě vyrostl Lisabon nový a krásnější, že ho Alexandr von Humboldt zařadil spolu s Prahou a Neapolí k nejkrásnějším městům světa.Tehdy dostalo svůj dnešní, v podstatě klasicistní ráz. Střídmé linie obytných domů, široké pravoúhlé třídy, to je nynější Dolní čtvrť u přístavu.
Lisabon se rozrůstá hlavně v severovýchodní části, kde vznikají nová sídliště a čtvrti. Mezinárodní letiště je důležitým bodem pro spojení mezi Evropou a Amerikou. Přístav je jedním z hlavních námořních uzlů v Evropě, jeho zařízení se táhnou 30 km podél Teja (od Algésu do Sacavému). V této části města vyrostly také průmyslové komplexy, jako jsou rafinérie ropy, cementárny, hutě, továrny na zpracování korku, chladírenská zařízení rybáren a velká obilní sila.
Na levém břehu řeky Tejo vyrostly loděnice se suchými doky i pro největší tankové lodě. Z přístavu pro osobní lodní dopravu vyplouvají lodě do západní Afriky, jižní Ameriky a do Středomoří. Živý rybářský přístav leží na pravém břehu Teja, nedaleko jeho ústí.

Okolí (možnosti výletů ...)

--

Firma

Firma

EDP http://www.edp.pt/EDPI/Internet/EN/Group/AboutEDP/default.htm

Náplň práce

kontrola protekčních systému

Finanční ohodnocení (příjem, byl dostačující na místní poměry?)

Příjem by dostačující na místní poměry

Požadované jazykové znalosti

ang - pokročilý

Ubytování (cena, kým bylo zajištěno)

Ubytování bylo zajištěno iaeste portugal, cena 240 euro za měsíc.

Společenský život

Setkání se členy IAESTE (vyzvednutí na letišti, připravený program ...)

Byl jsem vyzvednut členem IAESTE, o programu pro praktikanty jsem nic neslyšel.

Setkání s jinými zahraničními studenty

Taktéž ne.

Sport a kultura

Vše co nabízí velké města.

Možnosti stravování, speciality místní kuchyně

To samé jako doma.

Další informace

Možnost komunikace s ČR

Ve společnosti byl jen intranet.

Doporučení pro další studenty, kteří pojedou na toto místo

--

Co nezapomenout s sebou

--

Přínos praxe

Praxe byla přínosná v uvedení teorie v praxi.

Spolupráce s IAESTE v dané zemi

Uspokojivé.

Zhodnocení zkušenosti s IAESTE

Uspokojila mé očekávaní.

Web studenta

--

Web firmy

--

Další užitečné odkazy

--

Další autorův komentář

--

Fotogalerie


__N_ZPET__ Zpět na seznam zpráv

Partneři IAESTE Czech Republic

Generální partner
ČEZ a.s.
Partneři Plus
ABB
Akkodis
Allegro Microsystems Europe
BTL Medial Technologies
Dialog Semiconductor
Digiteq
Eon
Robert Bosch
ŠKODA Auto
ŠKODA Transport
VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA k.s.
ZF Engineering
Partneři Standard
ČEPS, a.s.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
Porsche Engineering
Procter Gamble
Tietoevry
© 2017 IAESTE Czech Republic
YouTube  Facebook