Internship Feedback

Uveřejněné zprávy z praxí neprošly ani jazykovou ani textovou úpravou. Proto, prosím, omluvte chybějící „hacky a carky“, stylistické a gramatické nedokonalosti textů.

Ing. Marta Urbanová, MZLU Brno, ročník 1. (doktorské studium)

Fakulta Lesnická a dřevařská
Specializace studia Ekonomika a management
Obor praxe Podnikání, management, marketing
Specializace praxeEkonomie – obecně
Doba praxe (od - do) 1.7. - 31.7.2006
Délka praxe (týdnů) 4
Doprava (druh, cena) bus (Brno - Vídeň) + vlak (Vídeň - Šoproň) = cca 500 Kč; vlak (Šoproň - Györ) + bus (Györ - Brno) = cca 350 Kč
Pojištění VZP, roční rodinné (1500 Kč)
Nutnost víza /
prac. povolení
ne
Cena víza -
Město praxe Zobrazit místo na mapě  Maďarsko, Šoproň
Číslo praxe H/5104/06/SOP

Informace o zemi

Lokalizace místa

Šoproň se nachází v SZ cípu Maďarska cca 60 km od Vídně poblíž hranice s Rakouskem.

Město

Padesátitisícová Šoproň je městem s bohatou historií. Nádherné je staré centrum města, kde se krom pamětihodností nachází i spousta muzeí. Velmi bohatý je i kulturní program...

Okolí (možnosti výletů ...)

Krajina v okolí je mírně kopcovitá, přecházející do roviny. Nedaleko je jezero Fertö (rakouské Neusiedler See), kolem něhož se rozprostírá národní park Fertö-Hanság. Výletovat se dá jednak po lesnatých kopcích s několika rozhlednami, za návštěvu stojí i národní park (informační centrum NP, pozorování vodního ptactva,...), zámky v okolí...

Firma

Firma

Mým zaměstnavatelem byla Západomaďarská univerzita, Lesnická falkulta v Šoproni, Ústav myslivosti.

Náplň práce

Čtyřtýdenní program byl velmi pestrý. Byla jsem seznámena s projekty, na kterých ústav pracuje - pohybovala jsem se jak v laboratoři, tak v terénu. Samostatná práce mi zadána nebyla, spíš jsem sledovala, jak se co dělá.

Finanční ohodnocení (příjem, byl dostačující na místní poměry?)

Příjem byl na místní poměry dostačující - cca 90 000 HUF/měsíc.

Požadované jazykové znalosti

Požadována byla angličtina nebo němčina na dobré úrovni, člověk ale spíš uplatnil němčinu, a to i mezi "mladými". Stačí být "konverzačně vybaven" :)

Ubytování (cena, kým bylo zajištěno)

Ubytování bylo zajištěno přes IAESTE. Bydlely jsme ve čtyřech (vše praktikantky IAESTE - ČR, Německo, Polsko) v bytě, který slouží jako privát. Vše potřebné v bytě bylo. Koleje vypadají o něco hůř, než jak jsme zvyklí od nás, ale přes prázdniny se opravovala jedna budova, takže určitě bude lépe ;)

Společenský život

Setkání se členy IAESTE (vyzvednutí na letišti, připravený program ...)

U vlaku jsem byla očekávána. V průběhu pobytu se nám věnovalo několik studentů, kteří nás provázeli městem, hospůdkami a po zajímavostech v okolí.

Setkání s jinými zahraničními studenty

V šoproňské "buňce" IAESTE jsme se sešly čtyři zahraniční studentky (2 Češky, 1 Němka a 1 Polka). Jeden víkend jsme strávily s praktikanty z Budapešti, kteří přijeli navštívit Šoproň a pro které byl připraven program.

Sport a kultura

Šoproň je kultruní město - zvlášť po "hudební stránce". Možnosti tedy určitě jsou. Z těch sportovních jsme navštěvovaly bazén...

Možnosti stravování, speciality místní kuchyně

Ve škole je menza, ale tam jsem nikdy nejedla. Sami studenti a zaměstnanci spíš chodí jinam... Stravovala jsem se buď po restauracích nebo jsem si vařila na bytě. Maďarská kuchyně se od té naší příliš neliší. Některá národní jídla jsem ochutnala - doporučuji.

Další informace

Možnost komunikace s ČR

Ve škole byla možnost přístupu na internet (pro studenty přes prázdniny do 16 h), potřebu využívat jiných prostředků jsem neměla.

Doporučení pro další studenty, kteří pojedou na toto místo

Nic mě nenapadá... Snad jen, že je dobré se informovat, jak vypadá ubytovaní, a podle toho se zařídit.

Co nezapomenout s sebou

Nic mi nechybělo...

Přínos praxe

Díky praxi jsem procestovala kus Maďarska, poznala, jak to (nejen) s myslivostí chodí jinde, jak funguje vysokoškolské studium v Maďarsku... Tím, že se myslivosti nevěnuji (ačkoli zkoušku mám), pro mě byla spousta poznatků/přístupů novinkou - znalosti obohaceny byly :) Potkala jsem spoustu zajímavých lidí a i díky nim jsem se v Šoproni cítila opravdu dobře.

Spolupráce s IAESTE v dané zemi

Není nač si stěžovat. Snad jen vyzvednutí peněz za praxi bylo poněkud komplikovanější - bylo nutné pro ně cestovat do Budapešti.

Zhodnocení zkušenosti s IAESTE

Opakuji: Není nač si stěžovat. IAESťaně jsou ochotní ;)

Web studenta

--

Web firmy

http://www.uniwest.hu

Další užitečné odkazy

--

Další autorův komentář

--

Fotogalerie


__N_ZPET__ Zpět na seznam zpráv

Partneři IAESTE Czech Republic

Partneři Plus
ABB
Akkodis
Robert Bosch
Skupina ČEZ
Digiteq
Konplan
Lear Corporation
VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA k.s.
Vinci Construction CS
Partneři Standard
Allegro Microsystems Europe
BTL Medial Technologies
ČEPS, a.s.
Hilti ČR s.r.o.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
Porsche Engineering
ŠKODA Transport
Procter Gamble
© 2017 IAESTE Czech Republic
YouTube  Facebook