Nabídka stáží

⬅ zpět na info

Nabídka mimosezónních stáží

Od konce března začínají přicházet tzv. MIMOSEZÓNNÍ STÁŽE. Jedná se o nabídky stáží, které byly zprostředkovány až po Annual Conference (ze které se přiveze nejvíc stáží koncem ledna-začátkem února) nebo o stáže, na které vhodný karndidát nebyl nalezen nebo nebyl akceptován. Mimosezónní stáže se objevují až do prosince, přičemž počet a zaměření stáží záleží na nabídce zahraničí. Aktualizace nabídky probíhá každý den.
Pro účast na mimosezónní stáži je vyžadována registrace. 

Důležité upozornění je, že tyto nabídky se posílají všem členským státům IAESTE a úspěšnost jejího získání závisí pouze na tom, kdo dříve pošle nominaci.
Není možné hlásit se na více stáží současně nebo být nominován na sezónní stáž po úspěšném pohovoru a současně se hlásit na mimosezónní stáž.
U některých mimosezónních stáží přijímá zahraniční IAESTE více nominací, maximálně jednu z každé země, ze kterých si následně vybírá tu pro něj nejvhodnější. Nejčastější příčinou jsou vyšší nároky zaměstnavatele. Na tuto skutečnost tě včas upozorníme.

Jestliže máš zájem o některou z nabízených stáží:

  1. Zkontroluj si, jestli vyhovuješ všem požadavkům zaměstnavatele - obor studia, jazykové požadavky, dosažená úroveň studia (beginning: 1 - 3 semestry, middle: 4 - 6 semestrů, end: 7 a více semestrů).
  2. V případě, že vyhovuješ všem požadavkům zaměstnavatele, co nejrychleji pošli:

(vše v angličtině a v elektronické podobě) spojené do jednoho PDF co nejrychleji na adresu staze@iaeste.cz. Do předmětu uveď: "Stáž [ID stáže]". V případě dostupnosti stáže a zájmu ze strany zahraničního IAESTE je pak třeba dodat ÚPLNOU NOMINACI do 7 dnů, ale vždy nejpozději den pred deadlinem nominace, kdy nominace musí být v zahraničí.

Pozor na země, kde je omezení na status studenta po celou dobu trvání stáže, jako Německo, Maďarsko, Brazílie, Ekvádor, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko, Řecko, Tanzánie a u některých praxí ve Švýcarsku a také v Polsku.

Upozorňujeme, že jakýkoliv kontakt s potenciálním zaměstnavatelem nebo IAESTE v zahraničí před Vaší akceptací na stáž je v rámci pravidel IAESTE A.s.b.l. přísně zakázaný. Prosíme, respektuj tento zákaz, v případě jeho porušení se vystavuješ riziku vyloučení z celého mezinárodního programu stáží! (viz bod 4 Podmínek pro účast na výměnném programu).

U tohoto typu stáží náhoda přeje připraveným a hlavně rychlým.

Aktuální stáže

Stáže můžete seřadit abecedně dle oboru, země, délky stáže, deadlinu nominace atd. kliknutím na příslušný název sloupce.

Deadline nominace je datum, do kterého musí být odeslána úplná nominace do zahraničí, proto se přihlaš několik dní před deadlinem, aby se vše stihlo včas vyřídit.


Ref. no Type Country General discipline Field of study Duration min max
[weeks]
Deadline
AE-2018-UOS-030 C United Arab Emirates Engineering N/A 12 13 30.04.2018
AE-2018-UOS-042   United Arab Emirates Engineering Electrical and Electronics Engineering 12 13 30.04.2018
AE-2018-UOS-048 C United Arab Emirates Biological and Biomedical Sciences Molecular Biochemistry; Structural Biology; Biochemistry/Biophysics and Molecular Biology; Microbiology, General 12 13 30.04.2018
AT-2018-1011BO C Austria Natural Resources and Conservation N/A 4 4 03.05.2018
AT-2018-2008GR C Austria Engineering - 4 6 26.04.2018
AT-2018-5015LZ C Austria Computer and Information Sciences and Support Services N/A 6 40 03.05.2018
AT-2018-5026LZ C Austria Any didactics, training 12 26 03.05.2018
AT-2018-5029LZ C Austria Computer and Information Sciences and Support Services, Mathematics and Statistics Applied Mathematics; Applied Mathematics, Other 8 11 03.05.2018
AT-2018-6020VI C Austria Engineering N/A 8 8 03.05.2018
AT-2018-8004SB C Austria Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Computer and Information Sciences, General; Computer Software and Media Applications, Other; Computer Software Engineering 12 24 26.04.2018
AT-2018-8007SB C Austria Computer and Information Sciences and Support Services Informatics 24 24 03.05.2018
BA-2018-0101SA   Bosnia and Herzegovina Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Electrical and Electronics Engineering; Information Technology 6 12 26.04.2018
BA-2018-0103BL   Bosnia and Herzegovina Engineering Electrical, Electronics and Communications Engineering, Other. 8 8 25.04.2018
BA-2018-0401BL   Bosnia and Herzegovina Business, Management, Marketing, and Related Support N/A 12 12 25.04.2018
BE-2018-002UGE C Belgium Physical Sciences Physics, General; Nuclear Physics 20 44 30.04.2018
BE-2018-014VUB C Belgium Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Computer and Information Sciences, General; Information Technology; Computer Programming/Programmer, General; Computer Programming, Specific Applications; Computer Programming, Other; Information Science/Studies; Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design; Computer Engineering, General; Computer Software Engineering; Computer Engineering, Other; Electrical and Electronics Engineering 26 26 30.04.2018
BE-2018-022UGE C Belgium Business, Management, Marketing, and Related Support , Engineering, Other 'Data Science' or 'Mathematics and Statistics'; Business Administration and Management, General 8 12 06.05.2018
BE-2018-029UGE C Belgium Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Computer and Information Sciences, General; Informatics; Computer and Information Sciences, Other; Computer Programming/Programmer, General; Computer Programming, Specific Applications; Computer Programming, Vendor/Product Certification; Computer Programming, Other; Computer Science; Computer Software and Media Applications, Other; Computer Engineering, General; Computer Hardware Engineering; Computer Software Engineering; Computer Engineering, Other 6 21 06.05.2018
BE-2018-033UGE C Belgium Business, Management, Marketing, and Related Support , Computer and Information Sciences and Support Services N/A 6 52 07.05.2018
BE-2018-035UGE C Belgium Business, Management, Marketing, and Related Support , Computer and Information Sciences and Support Services Management Information Systems, General 6 52 04.05.2018
BE-2018-041UGE C Belgium Architecture and Related Services , Engineering Architecture; Architectural Technology/Technician; Civil Engineering, General 12 36 06.05.2018
BE-2018-044UGE C Belgium Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering, Mathematics and Statistics Computer and Information Sciences, General; Information Technology; Informatics; Computer Programming/Programmer, General; Data Processing and Data Processing Technology/Technician; Information Science/Studies; Computer Systems Analysis/Analyst; Computer Science; Computer and Information Systems Security; Computational Mathematics; Applied Mathematics, Other; Mathematical Statistics and Probability; Mathematics and Statistics, Other; Engineering, General; Engineering Mechanics; Engineering Science; Electromechanical Engineering 6 14 06.05.2018
BE-2018-083VUB C Belgium Engineering Engineering, General; Computer Engineering, General; Computer Software Engineering; Computer Engineering, Other; Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering 8 12 30.04.2018
BE-2018-087UGE C Belgium Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Artificial Intelligence; Computer Programming, Specific Applications; Computer Graphics; Electrical and Electronics Engineering; Laser and Optical Engineering. 8 24 06.05.2018
BE-2018-093UGB C Belgium Biological and Biomedical Sciences Biochemistry 26 52 06.05.2018
BE-2018-095UGE C Belgium Business, Management, Marketing, and Related Support , Computer and Information Sciences and Support Services Information Technology; Informatics; Computer Programming/Programmer, General; Computer Programming, Specific Applications; Computer Programming, Other; Data Processing and Data Processing Technology/Technician; Computer Systems Analysis/Analyst; Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design; Information Technology Project Management.; Business/Commerce; Management Information Systems, General; Management Information Systems and Services, Other 8 16 06.05.2018
BE-2018-096UGE C Belgium Agriculture, Agriculture Operations, and Related Sciences Food Science; Food Technology and Processing; Food Science and Technology, Other 12 30 06.05.2018
BE-2018-105KUL C Belgium Computer and Information Sciences and Support Services Computer and Information Sciences, General; Information Technology; Informatics; Computer and Information Sciences, Other; Computer Programming/Programmer, General; Computer Programming, Specific Applications; Computer Programming, Vendor/Product Certification; Computer Programming, Other; Data Processing and Data Processing Technology/Technician; Information Science/Studies; Computer Systems Analysis/Analyst; Data Entry/Microcomputer Applications, General; Word Processing; Data Entry/Microcomputer Applications, Other; Computer Science; Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design; Data Modeling/Warehousing and Database Administration; Computer Graphics; Computer Software and Media Applications, Other; Information Technology Project Management. 12 20 30.04.2018
BE-2018-120UGE C Belgium Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Computer Programming/Programmer, General; Computer Software and Media Applications, Other 26 52 06.05.2018
BE-2018-136KUL C Belgium Engineering Electromechanical Engineering 16 26 07.05.2018
BE-2018-144KUL C Belgium Business, Management, Marketing, and Related Support E–Commerce/Electronic Commerce; Marketing/Marketing Management, General; International Marketing; Marketing, Other 6 28 07.05.2018
BE-2018-145UGE C Belgium Computer and Information Sciences and Support Services Computer and Information Sciences, Other; Computer Programming, Other; Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design; Web/Multimedia Management and Webmaster 12 52 06.05.2018
BE-2018-150UGE C Belgium Engineering Business Administration and Management, General; Marketing/Marketing Management, General 26 26 06.05.2018
BO-2018-AX-02   Bolivia Computer and Information Sciences and Support Services Information Technology; Informatics; Computer Programming, Specific Applications 12 12 31.05.2018
BO-2018-HO-5   Bolivia Physical Sciences N/A 6 24 30.06.2018
BO-2018-HO-7   Bolivia Physical Sciences N/A 6 24 30.06.2018
CA-2018-000026   Canada Engineering, Mathematics and Statistics , Physical Sciences N/A 26 52 04.05.2018
CH-2018-000007 C Switzerland Engineering Power Engineering 12 12 25.04.2018
CH-2018-000024 C Switzerland Architecture and Related Services NONE 24 52 02.05.2018
CH-2018-000037 C Switzerland Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Any; Computer and Information Sciences, General; Computer Programming/Programmer, General; Computer Science; Computer and Information Systems Security 24 52 30.04.2018
CH-2018-000042 C Switzerland Architecture and Related Services Any 52 52 01.05.2018
CH-2018-000095 C Switzerland Engineering, Physical Sciences Any; Any 26 52 30.04.2018
CH-2018-000117 C Switzerland Engineering, Physical Sciences Any; Materials Science 12 24 01.05.2018
CH-2018-000120 C Switzerland Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Any; Computer and Information Sciences, General; Computer Programming/Programmer, General; Computer Science; Computer and Information Systems Security 24 52 03.05.2018
CN-2018-DIV-B01 C China Architecture and Related Services , Engineering Civil Engineering, General 12 24 02.05.2018
CN-2018-DIV-C02 C China Architecture and Related Services , Engineering Civil Engineering, General 12 24 02.05.2018
CN-2018-ECI-B05 C China Business, Management, Marketing, and Related Support , Other, Social Sciences Economics, General; Economics, Other; Business/Commerce; Business Administration and Management, General; Operations Management and Supervision; Non–Profit/Public/Organizational Management; E–Commerce/Electronic Commerce; Business Administration, Management and Operations, Other; Hospitality Administration/Management, General; Tourism and Travel Services Management; Human Resources Management/Personnel Administration, General; Human Resources Management and Services, Other; International Business/Trade/Commerce; Marketing/Marketing Management, General; International Marketing; Tourism and Travel Services Marketing Operations; Education 12 24 02.05.2018
CN-2018-ECI-XC01 C China Business, Management, Marketing, and Related Support , Other, Social Sciences Economics, General; Economics, Other; Business/Commerce; Business Administration and Management, General; Operations Management and Supervision; Non–Profit/Public/Organizational Management; E–Commerce/Electronic Commerce; Business Administration, Management and Operations, Other; Hospitality Administration/Management, General; Tourism and Travel Services Management; Human Resources Management/Personnel Administration, General; Human Resources Management and Services, Other; International Business/Trade/Commerce; Marketing/Marketing Management, General; International Marketing; Tourism and Travel Services Marketing Operations; Education 12 24 02.05.2018
CN-2018-HUM-B01 C China Biological and Biomedical Sciences Biochemistry; Molecular Biology; Biotechnology 12 24 02.05.2018
CN-2018-MET-BB03 C China Business, Management, Marketing, and Related Support Business/Commerce; Business Administration and Management, General; Customer Service Management; E–Commerce/Electronic Commerce; Business Administration, Management and Operations, Other; Organizational Behavior Studies; Management Information Systems, General; Information Resources Management/CIO Training; Management Information Systems and Services, Other; Management Sciences and Quantitative Methods, Other; Marketing/Marketing Management, General; Marketing Research; International Marketing; Marketing, Other; Sales, Distribution, and Marketing Operations, General; General Merchandising, Sales, and Related Marketing Operations 12 24 02.05.2018
CN-2018-MET-SC04 C China Computer and Information Sciences and Support Services Business/Commerce; Business Administration and Management, General; Customer Service Management; E–Commerce/Electronic Commerce; Business Administration, Management and Operations, Other; Organizational Behavior Studies; Management Information Systems, General; Information Resources Management/CIO Training; Management Information Systems and Services, Other; Management Sciences and Quantitative Methods, Other; Marketing/Marketing Management, General; Marketing Research; International Marketing; Marketing, Other; Sales, Distribution, and Marketing Operations, General; General Merchandising, Sales, and Related Marketing Operations 12 24 02.05.2018
CN-2018-MTS-C03 C China Business, Management, Marketing, and Related Support Business/Commerce; Business Administration and Management, General; Purchasing, Procurement/Acquisitions and Contracts Management; Logistics, Materials, and Supply Chain Management; Operations Management and Supervision; Customer Service Management; E–Commerce/Electronic Commerce; Human Resources Management/Personnel Administration, General; Human Resources Management and Services, Other; International Business/Trade/Commerce 12 24 02.05.2018
CN-2018-MYP-B01 C China Other Industrial Design/Mechanical Design 12 24 02.05.2018
CN-2018-MYP-B02 C China Other Industrial Design/Mechanical Design 12 24 02.05.2018
CN-2018-MYP-D01 C China Other Industrial Design/Mechanical Design 12 24 02.05.2018
CN-2018-RON-B01 C China Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Information Science/Studies; Computer Science; Information Technology Project Management.; Telecommunications Engineering. 12 24 02.05.2018
DE-2018-2015-2   Germany Architecture and Related Services Architecture 8 12 15.12.2018
DK-2018-001 C Denmark Engineering, Engineering Technologies and Engineering-Related Fields, Physical Sciences Nanotechnology; Electrical and Electronics Engineering; Laser and Optical Engineering.; Electrical, Electronics and Communications Engineering, Other.; Engineering Physics/Applied Physics.; Engineering Science; Materials Engineering 20 52 30.04.2018
ES-2018-005107   Spain Business, Management, Marketing, and Related Support , Engineering N/A 12 26 30.04.2018
ES-2018-01714   Spain Agriculture, Agriculture Operations, and Related Sciences Food Technology and Processing 8 12 30.04.2018
ES-2018-1403   Spain Engineering N/A 16 16 30.04.2018
GM-2018-1002   Gambia Other Computer science and Telecommuincation Instututioin 4 8 30.04.2018
GM-2018-2018103   Gambia Other Mechanical Engineering 4 8 30.04.2018
GR-2018-AR05-X C Greece Architecture and Related Services , Computer and Information Sciences and Support Services Architecture; Computer and Information Sciences, General; Information Science/Studies; Computer Science 6 6 31.05.2018
GR-2018-CS26-K C Greece Computer and Information Sciences and Support Services Computer and Information Sciences, General; Computer Science; Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design; Computer Systems Networking and Telecommunications; Web/Multimedia Management and Webmaster 6 6 30.04.2018
GR-2018-CV18-A C Greece Engineering Civil Engineering, General; Civil Engineering, Other 6 12 21.05.2018
GR-2018-MC02-X C Greece Engineering N/A 8 9 30.04.2018
IE-2018-SS001 C Ireland Computer and Information Sciences and Support Services Computer Science 12 24 30.04.2018
IE-2018-TM002 C Ireland Engineering N/A 12 14 30.04.2018
KE-2018-30-2   Kenya Engineering N/A 8 8 31.05.2018
KE-2018-33-2   Kenya Agriculture, Agriculture Operations, and Related Sciences Food Science; Food Technology and Processing; Food Science and Technology, Other 8 8 31.05.2018
KE-2018-33-4   Kenya Agriculture, Agriculture Operations, and Related Sciences Agriculture, General; Applied Horticulture/Horticulture Operations, General 8 8 31.05.2018
KE-2018-34-2   Kenya Computer and Information Sciences and Support Services Computer and Information Sciences, General; Information Technology; Computer and Information Sciences, Other 8 8 31.05.2018
KP-2018-004-ECE C North Korea Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Computer and Information Sciences, General; Information Technology; Informatics; Computer Programming/Programmer, General; Data Processing and Data Processing Technology/Technician; Computer Systems Analysis/Analyst; Computer Science; Data Modeling/Warehousing and Database Administration; Computer Graphics; Computer Systems Networking and Telecommunications; Agricultural; Bioengineering and Biomedical Engineering.; Computer Engineering, General; Computer Hardware Engineering; Computer Software Engineering; Electrical and Electronics Engineering; Telecommunications Engineering.; Electrical, Electronics and Communications Engineering, Other.; Industrial Engineering; Operations Research; Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering 8 12 30.04.2018
KP-2018-005-IFM C North Korea Business, Management, Marketing, and Related Support Business/Commerce; Business Administration and Management, General; Purchasing, Procurement/Acquisitions and Contracts Management; Logistics, Materials, and Supply Chain Management; Operations Management and Supervision; E–Commerce/Electronic Commerce; Accounting; Accounting Technology/Technician and Bookkeeping; Accounting and Finance; Accounting and Business/Management; Finance, General; Banking and Financial Support Services; Financial Planning and Services; International Finance; Investments and Securities; Public Finance; Credit Management; International Business/Trade/Commerce; Management Information Systems, General; Marketing/Marketing Management, General; Marketing Research; International Marketing 8 12 30.04.2018
KP-2018-006-ALS C North Korea Agriculture, Agriculture Operations, and Related Sciences, Biological and Biomedical Sciences Agriculture, General; Agricultural and Food Products Processing; Food Science; Food Technology and Processing; Food Science and Technology, Other; Soil Science and Agronomy, General; Soil Chemistry and Physics; Soil Microbiology; Biomedical Sciences, General; Biochemistry; Molecular Biology; Molecular Biochemistry; Biochemistry/Biophysics and Molecular Biology; Botany/Plant Biology; Microbiology, General; Biotechnology 8 12 30.04.2018
KP-2018-007-FLS C North Korea Any Business/Commerce; Business Administration and Management, General; Purchasing, Procurement/Acquisitions and Contracts Management; Logistics, Materials, and Supply Chain Management; E–Commerce/Electronic Commerce; Accounting; Accounting Technology/Technician and Bookkeeping; Accounting and Finance; Accounting and Business/Management; Investments and Securities; International Business/Trade/Commerce; Marketing/Marketing Management, General; Marketing Research; International Marketing 14 30 30.04.2018
MK-2018-SK-01 C Macedonia Computer and Information Sciences and Support Services Information Technology 8 16 25.04.2018
MK-2018-SK-02 C Macedonia Computer and Information Sciences and Support Services Informatics 8 24 25.04.2018
MK-2018-SK-09 C Macedonia Engineering, Other Computer Engineering, General; Computer Engineering, Other; Electrical Engineering 6 6 25.04.2018
MK-2018-SK-28 C Macedonia Engineering Chemical and Biomolecular Engineering. 6 6 25.05.2018
MK-2018-SK-29 C Macedonia Engineering Chemical and Biomolecular Engineering. 6 6 15.05.2018
MK-2018-SK-31 C Macedonia Computer and Information Sciences and Support Services Information Technology; Computer Science 6 8 25.04.2018
MK-2018-SK-39   Macedonia Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Computer Engineering, General; Electrical, Electronics and Communications Engineering, Other.; Information Technology; Data Modeling/Warehousing and Database Administration 39 52 25.04.2018
MK-2018-SK-40   Macedonia Computer and Information Sciences and Support Services, Mathematics and Statistics Computer and Information Sciences, General 36 48 25.04.2018
MK-2018-SK-49 C Macedonia Computer and Information Sciences and Support Services Computer Software and Media Applications, Other 8 8 25.04.2018
MK-2018-SK-53 C Macedonia Engineering Computer Hardware Engineering 6 8 25.04.2018
MT-2018-C4 C Malta Engineering Chemical Engineering 32 56 05.05.2018
NG-2018-CC034   Nigeria Computer and Information Sciences and Support Services Computer and Information Sciences, General; Information Technology; Computer Programming/Programmer, General; Computer Science; Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design; Data Modeling/Warehousing and Database Administration 8 24 31.05.2018
NG-2018-CC035 C Nigeria Computer and Information Sciences and Support Services N/A 8 24 31.05.2018
NG-2018-CU-AR-15 C Nigeria Architecture and Related Services Petroleum Engineering 12 24 30.04.2018
NG-2018-CU-AR-16 C Nigeria Architecture and Related Services Petroleum Engineering 12 24 30.04.2018
NG-2018-CU-BC-27 C Nigeria Biological and Biomedical Sciences Petroleum Engineering 12 24 30.04.2018
NG-2018-CU-BC-28 C Nigeria Biological and Biomedical Sciences Petroleum Engineering 12 24 30.04.2018
NG-2018-CU-CH-09   Nigeria Physical Sciences Petroleum Engineering 12 24 30.04.2018
NG-2018-CU-PE-02 C Nigeria Engineering, Physical Sciences Petroleum Engineering; Geology/Earth Science, General 12 24 30.04.2018
NG-2018-CU-PE-03 C Nigeria Engineering, Physical Sciences Petroleum Engineering; Geology/Earth Science, General 12 24 30.04.2018
NG-2018-CU-PE-04 C Nigeria Engineering, Physical Sciences Petroleum Engineering; Geology/Earth Science, General 12 24 30.04.2018
NG-2018-CU-PE-05   Nigeria Engineering, Physical Sciences Petroleum Engineering; Geology/Earth Science, General 12 24 30.04.2018
NG-2018-ENV-019   Nigeria Biological and Biomedical Sciences, Natural Resources and Conservation Microbiology, General; Biotechnology; Environmental Science 8 24 31.05.2018
NG-2018-FP026   Nigeria Engineering Geotechnical and Geoenvironmental Engineering; Civil Engineering, Other; Petroleum Engineering 8 12 31.05.2018
NG-2018-FP511   Nigeria Engineering Mechanical Engineering; Electromechanical Engineering; Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering 8 12 31.05.2018
NG-2018-FP52   Nigeria Engineering Mechanical Engineering; Electromechanical Engineering; Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering 8 12 31.05.2018
NG-2018-FP53   Nigeria Engineering Mechanical Engineering; Electromechanical Engineering; Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering 8 12 31.05.2018
NG-2018-FP54   Nigeria Engineering Mechanical Engineering; Electromechanical Engineering; Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering 8 12 31.05.2018
NG-2018-FP-55   Nigeria Engineering Mechanical Engineering; Electromechanical Engineering; Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering 8 12 31.05.2018
NG-2018-UBM-069   Nigeria Biological and Biomedical Sciences Biomedical Sciences, General; Biochemistry; Molecular Biology; Botany/Plant Biology; Botany/Plant Biology, Other; Pharmacology; Biotechnology 8 20 31.05.2018
NG-2018-UBM-090   Nigeria Computer and Information Sciences and Support Services Biomedical Sciences, General; Biochemistry; Molecular Biology; Botany/Plant Biology; Botany/Plant Biology, Other; Pharmacology; Biotechnology 8 16 31.05.2018
NG-2018-UBM-86   Nigeria Biological and Biomedical Sciences Biomedical Sciences, General; Biochemistry; Molecular Biology; Botany/Plant Biology; Botany/Plant Biology, Other; Pharmacology; Biotechnology 8 16 30.04.2018
PH-2018-001FCPC   Philippines Agriculture, Agriculture Operations, and Related Sciences Agriculture, General; Applied Horticulture/Horticulture Operations, General; Soil Science and Agronomy, General 12 12 30.04.2018
PH-2018-002FCPC   Philippines Agriculture, Agriculture Operations, and Related Sciences Agriculture, General; Applied Horticulture/Horticulture Operations, General; Soil Science and Agronomy, General 12 12 30.04.2018
PH-2018-006FCPC   Philippines Physical Sciences Agriculture, General; Applied Horticulture/Horticulture Operations, General; Soil Science and Agronomy, General 12 12 30.04.2018
PH-2018-007FCPC   Philippines Computer and Information Sciences and Support Services Agriculture, General; Applied Horticulture/Horticulture Operations, General; Soil Science and Agronomy, General 12 12 30.04.2018
PH-2018-010FCPC   Philippines Mathematics and Statistics Agriculture, General; Applied Horticulture/Horticulture Operations, General; Soil Science and Agronomy, General 12 12 30.04.2018
PH-2018-013SFI   Philippines Business, Management, Marketing, and Related Support Marketing Research 12 12 30.04.2018
PH-2018-014SFI   Philippines Other Education 12 12 30.04.2018
PH-2018-015SFI   Philippines Other Education 12 12 30.04.2018
PH-2018-016SFI   Philippines Business, Management, Marketing, and Related Support Human Resources Management/Personnel Administration, General; Labor and Industrial Relations; Labor Studies; Human Resources Management and Services, Other 12 12 30.04.2018
PH-2018-017XU C Philippines Engineering Chemical Engineering; Materials Engineering; Mechanical Engineering 8 8 30.04.2018
PS-2018-119-AR C Palestine Architecture and Related Services Architecture; City/Urban, Community and Regional Planning 8 8 15.05.2018
PS-2018-119-RE C Palestine Engineering, Other Engineering, Other; Renewable Energy 8 8 30.04.2018
PS-2018-122-CE C Palestine Engineering Traffic Engineering 6 8 15.05.2018
PS-2018-128-AR C Palestine Architecture and Related Services Architecture; City/Urban, Community and Regional Planning 8 8 15.05.2018
PS-2018-141-BUIS C Palestine Business, Management, Marketing, and Related Support Marketing/Marketing Management, General; International Marketing 8 8 30.04.2018
PS-2018-143-BIO C Palestine Biological and Biomedical Sciences Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology, Other; Microbiology, General; Biotechnology 6 12 15.05.2018
PS-2018-143-IND C Palestine Engineering Marketing/Marketing Management, General; International Marketing 8 8 15.05.2018
PS-2018-146-BIO C Palestine Biological and Biomedical Sciences Biochemistry; Microbiology, General; Biotechnology 6 8 30.04.2018
PS-2018-152-CE C Palestine Engineering N/A 8 8 15.05.2018
PS-2018-161-CE C Palestine Engineering N/A 8 8 15.05.2018
PS-2018-162-AR C Palestine Architecture and Related Services Non–Profit/Public/Organizational Management; Customer Service Management 8 8 30.04.2018
PS-2018-162-BUIS C Palestine Business, Management, Marketing, and Related Support Marketing/Marketing Management, General 8 8 30.04.2018
PS-2018-181-AR C Palestine Architecture and Related Services Architecture; Interior Architecture 8 8 15.05.2018
PS-2018-181-GEO C Palestine Engineering Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 8 8 15.05.2018
PS-2018-192-PH C Palestine Biological and Biomedical Sciences Chemical Engineering; Chemical and Biomolecular Engineering. 8 8 30.04.2018
PS-2018-211MECH C Palestine Engineering N/A 8 12 30.04.2018
PS-2018-212-IT C Palestine Computer and Information Sciences and Support Services Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design; Computer Software and Media Applications, Other 8 8 30.04.2018
SE-2018-53-LTU C Sweden Biological and Biomedical Sciences, Engineering N/A 20 52 02.05.2018
SE-2018-55 C Sweden Engineering N/A 20 26 02.05.2018
TR-2018-020-ITU C Turkey Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering, Mathematics and Statistics Computer Engineering, General; Computer and Information Sciences, General; Informatics; Applied Mathematics; Mathematics and Statistics, Other 8 8 30.04.2018
TR-2018-028-ITU C Turkey Agriculture, Agriculture Operations, and Related Sciences, Engineering Chemical Engineering; Engineering Chemistry; Food Science; Food Technology and Processing 8 12 27.04.2018
TR-2018-034-ITU C Turkey Business, Management, Marketing, and Related Support N/A 4 10 27.04.2018
TR-2018-041-ITU C Turkey Business, Management, Marketing, and Related Support , Engineering Mechanical Engineering 6 52 27.04.2018
TR-2018-050-ITU C Turkey Engineering Mechanical Engineering; Petroleum Engineering 4 12 27.04.2018
TR-2018-063-ITU C Turkey Engineering Computer Engineering, General 8 48 27.04.2018
TR-2018-065-ITU C Turkey Engineering Computer Engineering, General 8 48 27.04.2018
TR-2018-069-ITU C Turkey Engineering Mechanical Engineering 6 10 27.04.2018
TR-2018-076-ITU C Turkey Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Computer Software Engineering; Computer Engineering, Other; Computer and Information Sciences, General; Informatics 8 10 27.04.2018
TR-2018-083-ITU C Turkey Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Computer Engineering, General; Computer Software Engineering 6 16 30.04.2018
TR-2018-084-ITU C Turkey Engineering Computer Engineering, General; Computer Software Engineering 6 16 30.04.2018
TR-2018-087-ITU C Turkey Engineering Mechanical Engineering 8 12 27.04.2018
TR-2018-092-ITU C Turkey Biological and Biomedical Sciences, Physical Sciences Chemistry, General; Molecular Biology 8 12 27.04.2018
TR-2018-094-ITU C Turkey Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Computer Engineering, General; Computer Software Engineering; Computer and Information Sciences, General 6 8 27.04.2018
TR-2018-109-EGE C Turkey Engineering Electrical and Electronics Engineering; Electrical, Electronics and Communications Engineering, Other.; Electromechanical Engineering 6 8 27.04.2018
TR-2018-112-EGE C Turkey Engineering Electrical and Electronics Engineering; Electrical, Electronics and Communications Engineering, Other.; Electromechanical Engineering 6 8 27.04.2018
TR-2018-124-ODTU C Turkey Engineering Electrical and Electronics Engineering; Electrical, Electronics and Communications Engineering, Other. 8 10 27.04.2018
TR-2018-128-ODTU C Turkey Engineering Geotechnical and Geoenvironmental Engineering; Environmental/Environmental Health Engineering; Mining and Mineral Engineering; Geological/Geophysical Engineering 4 12 27.04.2018
TR-2018-130-ODTU C Turkey Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Computer Engineering, General; Electrical and Electronics Engineering; Telecommunications Engineering.; Information Technology; Computer Systems Networking and Telecommunications 9 12 27.04.2018
TR-2018-134-ODTU C Turkey Engineering Electrical and Electronics Engineering 8 8 27.04.2018
TR-2018-135-ODTU C Turkey Engineering, Engineering Technologies and Engineering-Related Fields Electrical and Electronics Engineering; Mechanical Engineering 12 12 27.04.2018
TR-2018-150-YIL C Turkey Architecture and Related Services Architecture 8 12 27.04.2018
TR-2018-152-YIL C Turkey Engineering Mechanical Engineering 6 8 27.04.2018
TR-2018-162-YIL C Turkey Mathematics and Statistics Computer Engineering, General; Computer Software Engineering; Electrical and Electronics Engineering 8 14 27.04.2018
TR-2018-165-YIL C Turkey Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Electrical and Electronics Engineering; Telecommunications Engineering.; Electrical, Electronics and Communications Engineering, Other.; Computer Science 6 6 27.04.2018
TR-2018-170-YIL C Turkey Engineering Computer Engineering, General; Computer Software Engineering 8 12 30.04.2018
TR-2018-171-YIL C Turkey Engineering Computer Engineering, General; Computer Software Engineering 8 12 30.04.2018
TR-2018-183-YIL C Turkey Engineering Computer Software Engineering 8 12 30.04.2018
TR-2018-189-YIL C Turkey Engineering Mechanical Engineering 8 12 30.04.2018
TR-2018-192-YIL C Turkey Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Computer and Information Sciences, General; Information Technology; Computer Science; Computer Engineering, General; Computer Hardware Engineering; Computer Software Engineering; Electrical and Electronics Engineering; Electrical, Electronics and Communications Engineering, Other. 8 16 27.04.2018
TR-2018-227-YIL C Turkey Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Computer Engineering, General; Computer and Information Sciences, General 8 8 27.04.2018
TR-2018-230-YIL C Turkey Engineering Computer Engineering, General; Computer Software Engineering 12 16 27.04.2018
TR-2018-237-MEF C Turkey Business, Management, Marketing, and Related Support , Other Business Administration and Management, General; Human Resources Management/Personnel Administration, General; Human Resources Management and Services, Other; Marketing Research; Humanities, Sociology, Psychology 8 10 27.04.2018
TR-2018-239-MEF C Turkey Business, Management, Marketing, and Related Support , Engineering Industrial Engineering; Business Administration and Management, General; Logistics, Materials, and Supply Chain Management; Transportation/Mobility Management 8 8 30.04.2018
TR-2018-243-MEF C Turkey Business, Management, Marketing, and Related Support Tourism and Travel Services Management; Tourism and Travel Services Marketing Operations; Tourism Promotion Operations 10 12 27.04.2018
TR-2018-246-MEF C Turkey Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering Computer Engineering, General; Computer Software Engineering; Computer and Information Sciences, General; Computer Programming/Programmer, General 8 8 30.04.2018
TR-2018-252-KOC C Turkey Engineering Computer Engineering, General; Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering 6 8 30.04.2018
TR-2018-257-KOC C Turkey Social Sciences 0101 6 8 30.04.2018
TR-2018-258-KOC C Turkey Engineering 0101 6 8 27.04.2018
TR-2018-259-KOC C Turkey Computer and Information Sciences and Support Services, Engineering 0101; Computer and Information Sciences, General 6 10 30.04.2018
TR-2018-261-KOC C Turkey Engineering 0101 6 8 30.04.2018
TR-2018-265-KOC C Turkey Engineering, Physical Sciences 0101; Chemistry, General; Materials Science; Materials Chemistry 6 8 30.04.2018
TR-2018-268-KOC C Turkey Biological and Biomedical Sciences, Other, Physical Sciences 0101; Molecular Biology; Genetics 8 8 27.04.2018
TR-2018-269-KOC C Turkey Physical Sciences 0101 8 8 30.04.2018
TR-2018-271-KOC C Turkey Engineering, Physical Sciences Engineering, General; Physical Sciences 8 8 30.04.2018
TR-2018-280-BIL C Turkey Biological and Biomedical Sciences, Engineering, Other Molecular Biology; Biotechnology; Genetics 4 8 30.04.2018
TR-2018-282-BIL C Turkey Engineering Computer Engineering, General; Computer Software Engineering 8 10 27.04.2018
TR-2018-283-BIL C Turkey Business, Management, Marketing, and Related Support , Engineering Industrial Engineering; Specialized Merchandising, Sales, and Related Marketing Operations 8 9 27.04.2018
TR-2018-285-BIL C Turkey Engineering Industrial Engineering 8 10 30.04.2018
TR-2018-286-GED C Turkey Engineering Computer Engineering, Other; Electrical and Electronics Engineering; Mechanical Engineering; Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering 4 4 30.04.2018
TR-2018-312-IST C Turkey Engineering Computer Engineering, General; Electrical and Electronics Engineering 6 8 27.04.2018
TR-2018-317-IST C Turkey Engineering Electrical and Electronics Engineering 6 8 30.04.2018
TR-2018-322-KGM C Turkey Engineering Civil Engineering, General 6 6 30.04.2018
TR-2018-328-TKGM C Turkey Engineering, Other Geotechnical and Geoenvironmental Engineering; Surveying Engineering; Geomatics, Geodesy 4 6 27.04.2018
TR-2018-335-ODTU C Turkey Engineering Civil Engineering, General; Environmental/Environmental Health Engineering 8 8 30.04.2018
UK-2018-305-02 C United Kingdom Engineering Chemical Engineering 8 8 27.04.2018
UK-2018-405-03 C United Kingdom Business, Management, Marketing, and Related Support Business/Commerce; Business Administration and Management, General; Customer Service Management; Business Administration, Management and Operations, Other; Accounting; Accounting Technology/Technician and Bookkeeping; Accounting and Finance; Accounting and Business/Management; Financial Planning and Services; Human Resources Management/Personnel Administration, General; Human Resources Management and Services, Other; Management Information Systems, General; Information Resources Management/CIO Training; Management Information Systems and Services, Other; Management Sciences and Quantitative Methods, Other; Marketing/Marketing Management, General; Marketing Research; International Marketing; Marketing, Other; Sales, Distribution, and Marketing Operations, General; General Merchandising, Sales, and Related Marketing Operations; Specialized Merchandising, Sales, and Related Marketing Operations 52 52 25.04.2018
UK-2018-405-06 C United Kingdom Business, Management, Marketing, and Related Support , Other Business/Commerce; Business Administration and Management, General; Operations Management and Supervision; Customer Service Management; Business Administration, Management and Operations, Other; Accounting; Accounting Technology/Technician and Bookkeeping; Accounting and Finance; Accounting and Business/Management; Financial Planning and Services; International Business/Trade/Commerce; Management Information Systems, General; Information Resources Management/CIO Training; Management Information Systems and Services, Other; Management Science, General; Business Statistics; Marketing/Marketing Management, General; Marketing Research; International Marketing; Sales, Distribution, and Marketing Operations, General; General Merchandising, Sales, and Related Marketing Operations; Specialized Merchandising, Sales, and Related Marketing Operations 52 52 25.04.2018
UK-2018-405-07 C United Kingdom Other Are you an Explorer? - open to broad range of IT/Business subjects 52 52 27.04.2018
UK-2018-409-02 C United Kingdom Biological and Biomedical Sciences, Other Pharmacology; Pharmacy, Pharmaceutical Sciences / biotechnology 6 6 27.04.2018
US-2018-90072 C United States Computer and Information Sciences and Support Services N/A 26 26 30.04.2018

Partneři IAESTE Czech Republic

Generální partner
ČEZ, a. s.
Partneři Plus
Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.
MBtech Bohemia s.r.o.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
Ricardo Prague s.r.o.
VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA k.s.
Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice
ŠKODA  Transportation
Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o.
ZF Engineering Plzeň s.r.o.
Partneři Standard
ČEPS, a.s.
ABB s.r.o.
Porsche Engineering Services, s.r.o.
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
Konplan s.r.o.
Tyco Electronics Czech s.r.o.
Accenture Central Europe B.V., organizační složka
Deloitte Advisory s.r.o.
Recruiting Talents, s.r.o.
E.ON Business Service Center Berlin GmbH
© 2017 IAESTE Czech Republic
YouTube  Facebook