Vítejte v IAESTE

IAESTE_2007


IAESTE International

IAESTE International (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience - Mezinárodní organizace
pro výměnu studentů za účelem získání technické praxe)
je mezinárodní, nevládní, nepolitická a nezisková organizace, která sdružuje mladé lidi bez ohledu na náboženství, národnost, barvu pleti, původu nebo pohlaví.

IAESTE byla založena v roce 1948 v Londýně a tehdejší Československo bylo zakládající zemí. Za dobu více jak 60-leté činnosti jejím prostřednictvím vyjelo na odborné praxe přes 4000 studentů ročně. Hlavním cílem IAESTE ČR je podporovat zvyšování úrovně odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů. Nejvýznamnější aktivitou IAESTE je mezinárodní výměnný program.
IAESTE ČR zprostředkuje každoročně zahraniční praxe pro téměř stovku studentů celé České republiky.

 


IAESTE Czech Republic

IAESTE Czech Republic si klade za cíl pokračovat v úspěšné tradici aktivit a projektů v oblasti personálního managementu
a zvýšit počet zajištěných zahraničních odborných praxí pro české studenty. Jsme si vědomi, že uplatnění absolventa na trhu
práce je velmi ošemetná otázka a naše projekty si kladou jediný cíl: Pomoci vám při vašem snažení uspět na trhu práce.

Stanovy IAESTE ČR ke stažení zde.

 


Mezinárodní struktura IAESTE

 • Board je řídící orgán realizující  politiku organizace.Skládá se z generálního tajemníka, prezidenta IAESTE A.S.B.L. a 3 dalších členů.Z nichž 1 je zástupce členských zemí, ve kterých je IAESTE reprezentováno jen studenty.
 • Generální tajemník koordinuje každodenní chod organizace.
 • Valná hromada je rozhodovacím orgánem tvořeným národními tajemníky členských zemí.Má plnou rozhodovací pravomoc při určování cílů asociace, schvaluje její rozpočet a stanovy.Schází se jednou ročně na Generální konferenci, která je pořádána některou členskou zemí vždy v lednu daného roku.
 • Národní centra představují jednotlivé členské země. V jejich čele je národní tajemník.
 • Lokální centra jsou pak pobočky na jednotlivých univerzitách, které spadají pod národní centrum v dané zemi.

Více informací o IAESTE naleznete na mezinárodních stránkách www.iaeste.org

 


Ve zkratce

 • Založeno 1948
 • Ročně vysíláme přes 4 000 studentů celosvětově
 • Jsme ve více než 85 zemích světa

IAESTE Czech Republic

 • Vysíláme více než 100 lidí každoročně za praxí
 • V IAESTE Czech Republic je více než 120 členů
 • Každoročně jezdíme na více než 10 akcí po celém světě