Zahraniční stáže

Mezinárodní výměna je hlavním projektem IAESTE. Jedná se o zprostředkování stáže studentům ze zahraničí v České republice a naopak českým studentům práce v zahraničí.

Kdy začít se zařizováním stáže 

Čím dřív začnete, tím větší je šance, že získáte takové místo, které vám bude vyhovovat. Podmínkou pro získání praxe je znalost cizího jazyka na komunikativní úrovni. Vzhledem k technickému zaměření praxí převážně angličtiny, rozšířené jsou ovšem i stáže do německy mluvících zemí. 

Finanční náklady 

Stáže od IAESTE jsou placené. Je však třeba zmínit, že se jedná o plat pokrývající životní náklady. Výše platu v jednotlivých zemích se liší podle výše životní úrovně dané země a s tím spojených nákladů na život.

Poplatek za zprostředkování praxe od IAESTE činí 5000Kč, avšak po příjezdu IAESTE stážistům vrací vratnou zálohu  1500Kč. Podmínkou pro vrácení zálohy je vyplnění Zprávy z praxe, Trainees reportu a odeslání alespoň 5 fotografií, které popisují zemi či průběh praxe studenta.

Kromě poplatku za zprostředkování stáže si student hradí také cestu, zdravotní pojištění do zahraničí (cca 3 000Kč/ rok), které je povinné a poplatky spojené se zařizováním víz (pokud jsou třeba).  Student musí dále počítat s počátečními výdaji, které musí hradit z vlastních úspor, než mu bude vyplacena první výplata.


Ve většině případů odpadá starost o ubytování, které zajišťuje IAESTE na vysokoškolských kolejích (v zemích EU), nebo jej zajišťuje přímo firma.

 

Jak se přihlásit?

Pokud si najdete na webu nabídku, která vás zaujala (nabízená místa bývají zveřejňována vždy začátkem února) a o kterou máte zájem, je potřeba vyplnit formulář nazvaný Student Nomination Form (ke stažení na webu) a přiložit životopis  a motivační dopis pro zaměstnavatele.
Pokud projdete první fází konkurzu, budete muset vyplnit tzv.
 úplnou nominaci (seznam absolvovaných předmětů a potvrzení o studiu psané anglicky aj.)
Všechny tyto dokumenty musíte dodat v elektronické verzi, lokálnímu centru IAESTE, vždy do poloviny března.

Kdy je možné vyjet: 

Přihlásit se na stáž je možné po celou dobu studia i po něm - na praxi mohou vyjet studenti prvního až pátého ročníku denního studia i absolventi do jednoho roku po ukončení studia.

Délka praxe: 

Výměnný program trvá od 6 do 52 týdnů.

Druhy praxí: 

Výzkumné praxe, na nichž praktikant vykonává samostatně specializovanou činnost (např. laboratorní výzkum).

Odborné praxe, při nichž je praktikant zapojen do stávajícího pracovního týmu a případně vykonává samostatné úkoly.

Praktické praxe, při nichž praktikant vykonává technicky zaměřené činnosti (např. přímo v provozu, na stavbě nebo v terénu).

Nespecifikované praxe, které nekladou žádné zvláštní nároky na studovaný obor a zaměření (např. administrativní nebo jazykové práce).

 

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhej kontaktovat!  

Ondřej Kolman - koordinátor Stáží 

mobil: +420 721 472 384      

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Případně se ozvy na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript