Zůstaňme ve spojení

Partneři IAESTE ČR

skoda


Partneři plus:

logo 

honeywell

faurecia

e4t_logo

strabag

prazdroj

zfengenering

 

abb-logo

 

olympus_symbol_claim_below_larger70mm_rgb_l

 

cgi_logo_color

 

robert_bosch

 

16

 

12_cez

 

WEB_MBtechl

 


Partneři standard

10

 

sony_dadc.eps


WEB_CA

 

commerzbank

 

WEB_ricardo

 

WEB_ittalents

Mezinárodní program stáží

Nutnou podmínkou pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE je registrace na webových stránkách IAESTE. Úplná registrace znamená vyplnění registračního formuláře a upload požadovaných dokumentů. Bez ní není možný výběr praxe. Student si smí vybrat jenom jednu praxi. Může se přihlásit na volnou praxi nebo na praxi již obsazenou jako náhradník. O vhodnosti studenta rozhoduje pohovor se zástupcem příslušného lokálního centra. Největší výběr praxí je v období konec ledna-začátek února. Od března až do konce roku se začínají objevovat postpraxe. Praxe IAESTE probíhají celý rok a můžete se podívat na seznam studentů, kteří jsou momentálně na praxi v zahraničí nebo v ČR.

Registrace
Jak vybrat místo praxe
Výběr praxe
Pohovor
Mám praxi 
Nominace 
Mezi nominací a akceptací 
Akceptace 
Konec praxe 
Poplatky
Termíny a deadliny

Registrace

1. Pročti si zkušenosti studentů z minulých let a nezapomeň se zamyslet, kolik tě to bude stát. Obecně platí, že platy na stážích IAESTE musí pokrýt minimální náklady na pobyt v dané zemi (ubytování, strava, doprava do práce a z práce). Platy většinou nepokrývají náklady na cestu a cestovní pojištění.

2. Ověř si, jestli splňuješ všechny tyto podmínky nutné pro výjezd na praxi IAESTE:
- student/absolvent nejvýše rok po ukončení řádného denního studia v českém jazyce na univerzitě nebo vysoké škole, na které působí organizace IAESTE*, 
- mezi 18 a 30 lety,
- student má právo vyjet na praxi s IAESTE pouze dvakrát (pouze jednou v akademickém roce).

3. Připrav si dokumenty potřebné k registraci (ve formátu PDF, velikost 1 dokumentu max 2 MB, mohou být napsány v českém jazyce):
životopis,
výpis studovaných předmětů nebo plán studijního oboru.

4. Vyber si země, do které se chceš podívat. Jak nato najdeš v textu jak vybrat místo praxe.

5. Registruj se na webových stránkách IAESTE. Registrační formulář najdeš tady. Po úspěšné registraci obdržíš email, ve kterém najdeš odkaz na zpětnou editaci registrace.

* Studenti univerzit nebo vysokých škol, na kterých nepůsobí IAESTE, se mohou registrovat a zúčastnit výběru praxí pouze po požádání o výjimku u některého z lokálních center. Výjimka je schvalována příslušným lokálním centrem a také ípadně národním centrem.

Jak vybrat místo praxe

Je důležité se podívat, do jakých zemí můžeš vyjet a jestli vůbec nabízejí praxe ve tvém oboru a podle toho si zvolit preferované země. Pomůže ti přehled praxí v jednotlivých oborech za loňský rok.

Pro studenty posledního ročníku MSc studia, absolventyPhD. studenty:

Výběr praxí je omezen. Do zemí Německo, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Brazílie, Ekvádor, Estonsko, Řecko platí, že student po celou dobu trvání praxe musí být studentem, resp. po návratu z praxe musí byt minimálně ještě jeden rok studentem a většinou se na tyto praxe nemohou hlásit studenti na doktorandském studiu. Zároveň po dobu těchto praxí většinou nesmí student přerušit studium. Muže se jich zúčastnit student končící bakalářské studium za podmínky, že je přijatý na navazující magisterské studium. Většinou státy počkají na takové potvrzení i těsně před začátkem praxe. Výjimkou je Německo, kde musí student dodat potvrzení o statutu studenta po dobu praxe již s nominací.
Pro Švýcarsko to platí u většiny praxí, absolventi a PhD studenti mohou vyjet do Švýcarska jenom na některé praxe, v případě, že není uvedeno v O-formu, je nutno kontaktovat IAESTE ČR, které to ověří.
Pro Polsko to platí jenom u některých praxí.
Pro Dánsko platí, že se mohou hlásit i absolventi, ale IAESTE v Dánsku ti nemůže slíbit zajištění ubytování.
Pro Tanzánii platí, že absolventi mohou vyjet jen v případě, že doloží potvrzení, že po ukončení studia musí absolvovat odbornou stáž.

Seznam omezených zemí se může v průběhu roku změnit.

Výběr praxe - Huráááá!

Praxe budou zveřejněny na webu IAESTE v období konec ledna-začátek února. V den zveřejnění budeš o tom informován na e-mail vyplněný při registraci.
Aktuální nabídka praxí tady  

1. Projdi si nabídky (O-form) v seznamu praxi dle svého oboru. Nejdříve si vybírej ze zemí, které si nastavil(a) jako preferované. Při výběru zvaž všechny pro a proti, jak si vybrat místo praxe, projdi si zprávy z již ukončených praxí a udělej si seznam několika praxí s prioritami.

2. Výběr praxe ti bude umožněn do 2 týdnů od zveřejnění praxí. Budeš o tom informován na e-mail vyplněný při registraci.

3. Po přihlášení si vyber jednu praxi z aktuálně volných. Svůj výběr můžeš později změnit.

4. Do několika dní tě kontaktuje lokální centrum, které tě bude informovat, kdy a kde máš přijít na pohovor.

Pohovor

Nutnou podmínkou účasti na mezinárodním programu stáží IAESTE je absolvování pohovoru z anglického nebo německého jazyka, který prověřuje tvé jazykové znalosti. Jazyk pohovoru závisí na nabídce praxe (O-form).

1. Přijdi včas na pohovor a měj sebou: 
- průkaz totožnosti,
- index/výpis známek ze studijního oddělení nebo ho vytiskni z elektronického studijního systému.

2. Připrav se na záludné otázky v jazyce praxe.

3. a) úspěšný pohovor: dostaneš od zástupce IAESTE na podpis 3 kopie dokumentu podmínky pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE. Zkontroluj, jestli jsou na nich správně uvedeny tvé iniciály, datum a jsou podepsány zástupcem IAESTE. Jedna kopie patří tobě, pořádně si ji uschovej. Ještě si vezmi O-form a pokyny, jak dále postupovat s konečnou nominací na praxi.
3. b) neúspěšný pohovor: můžeš si vybrat jinou praxi, zástupce IAESTE ti může poradit, na kterou se hodíš víc a rovnou tě na ní přihlásit.

Mám praxi

1. Nepanikař. Znovu si přečti podmínky pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE, ať víš, co všechno je třeba dát dohromady a zároveň si přečíst pokyny pro dodání úplné nominace **.

2. V co nejkratším čase předej v pořádku úplnou nominaci na dané lokální centrum a počkej si na její kontrolu členem IAESTE. V případě chybějících dokumentů je v co nejkratší době dodej ve správně formě.

3. Uhraď a dodej potvrzení, že poplatek za praxi 5000Kč byl uhrazen na účet uvedený v Podmínkách pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE (2600600105/2010 vedený u FIO banky). Potvrzení může být i formou výpisu z internetbankingu. 

Důležité!
Pouze jeden student je nominován na jednu praxi. Nelze mít nominace na více praxí. 

Pokud budeš kontaktovat národní centrum IAESTE, tak o tom musí vědět tvé lokální centrum

Nemůžeš sám kontaktovat zaměstnavatele a zahraniční IAESTE před tvou akceptací! Toto je mezinárodní pravidlo a v případě jeho porušení jsi automaticky vyřazen z mezinárodního programu stáží IAESTE

Pokud bys potřeboval(a) opravdu nutně mluvit se zaměstnavatelem, tak jedině prostřednictvím IAESTE, ale ber v potaz tok komunikace, viz text Mezi nominací a akceptací, tak zvaž, zda je to opravdu nutné.
Může se stát, že tvůj zaměstnavatel nebo zahraniční centrum IAESTE tě kontaktuje samo a vyzve vás např. k doplnění informací prostřednictvím emailu. V takovémto případě, dávej vždy do kopie emailu národní centrum IAESTE ČR ( ) nebo jej o tom včas informuj.

** Jednotlivé státy si ještě sami mohou upravit počet a způsob dodání dalších dokumentů úplné nominace. Řiď se prosím pokyny, které budou na tzv. O-form, případně doplňujícími informacemi přiloženými k tvé praxi. Tyto zvláštní pokyny jsou nadřazeny obecným pokynům, které získáš na pohovoru, proto se primárně řiď pokyny přiloženými k O-formu. Všechny tyto dokumenty dostaneš při předání praxe od člena IAESTE. Pokud si nevíš rady, zeptej se! Raději dříve než později! 

Nominace

Nominace znamená shromáždění všech potřebných dokumentů, které musí získat tvůj budoucí zaměstnavatel a také zahraniční IAESTE.

Bez dodání následujících dokumentů nemůžeme odeslat tvoji nominaci do zahraničí:

  Dokument Počet Jazyk Forma
1 Student nomination (formulář) – vyplněný a podepsaný 1 AJ/NJ Elektronická
2 Strukturovaný životopis 1 AJ/NJ Elektronická
3 Motivační dopis pro zaměstnavatele 1 AJ/NJ Elektronická
4 Potvrzení o studiu - originál potvrzený univerzitou 1 AJ/NJ Elektronická
5 Výpis studovaných předmětů potvrzený univerzitou za všechny roky studia, může být i dodatek k diplomu (dodejte i klasifikační stupnici a vysvětlení jejího významu, pokud není obsaženo ve výpisu) - originál příp. kopie 1 AJ/NJ Elektronická
6 Jazykový certifikát nebo jazykový formulář (potvrzený univerzitou nebo jazykovou školou) - originál příp. kopie 1 AJ/NJ Elektronická
7 Kopie platného cestovního dokladu 1  -  Elektronická
8 Pasová fotografie (3,5 x 4,5 cm) z druhé strany označená celým jménem a číslem praxe 1  -  Elektronická
9 Další dokumenty požadované v O-form 1 AJ/NJ Elektronická

Dále budeme potřebovat:

- Podepsané „Podmínky pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE“ (dodáno již při pohovoru) 3 CZ Papírová
- Doklad o zaplacení praktikantského příspěvku 5000 Kč na účet NC (může být i výpis z internet bankingu) 1 CZ Elektronická

 

Papírová forma

- dokumenty musí být napsány na počítači a vytištěny černou barvou

Elektronická forma
- dokumenty jsou dodány také v papírové formě
- všechny dokumenty kromě dokladu o zaplacení budou spojené do jednoho PDF
- maximální velikost PDF jsou 4 MB
- název bude ve formátu Cislopraxe_PRIJMENI - bez diakritiky!
- u čísla praxe budou případná „/“ a „_“ nahrazeny jednotným symbolem „–„. Např. AT/2010/41 bude používáno jako AT-2010-41  
- jednotlivé dokumenty, viz výše, budou umístněny ve výsledném souboru v pořadí podle tabulky
- dokumenty skenuj v rozlišení max. 800x1100
- další dokumenty, jazykové certifikáty, osvědčení, odborné certifikáty, které by mohli být pro zahraničního zaměstnavatele zajímavé a rozhodující pro akceptování nominace, je možné přidat k úplné nominaci – na konec výsledného nominačního PDF (za požadované oficiální dokumenty)
- doklad o zaplacení je nutno dodat v osobitném PDF s názvem Cislopraxe_PRIJMENI_poplatek

Poznámky
- vše dodej v co nejkratší době na tvé lokální centrum IAESTE
- pro převod do PDF můžeš použít program PDFCreator
- pokud bude nutné, na žádost zahraničního IAESTE, dodat vyšší počet kopií dokumentů v papírové formě, bude tak uvedeno u originálního O-form a budeš na to lokálním centrem upozorněn
- u architektonických praxí je občas vyžadováno jako součást nominace studentovo portfolio, buď tedy na to připraven. Portfolio bude dodáno v osobitném dokumentu PDF s názvem Cislopraxe_PRIJMENI_portfolio nebo v připadě velkých souborů je nutno dodat link ke stažení portfolia a v případě nominace poštou na CD, které IAESTE ČR odešle poštou do zahraničí
- můžeš si stáhnout doplňující dokumenty pro kontrolu správného vyplnění nominačních dokumentů

Mezi nominací a akceptací

Tvoje nominace putuje přes lokální centrum na národní centrum IAESTE ČR, odtud poputuje na národní centrum daného státu a to ji předá na své lokální centrum. To už konečně osloví danou firmu příp. univerzitu, kde bude tvá praxe probíhat.

Může se stát, že si s tebou budoucí zaměstnavatel bude chtít promluvit po telefonu, aby si ověřil tvé jazykové znalosti, zkušenosti v dané oblasti nebo motivaci pro danou praxi a tvé očekávání. Buď na to připraven. O případném telefonickém kontaktu budeš informován prostřednictvím národního centra IAESTE ČR. Telefonáty většinou trvají max. 10 min.
Zaměstnavatel se rozhodne, zda tě příjme tzn. akceptuje či nikoliv. O této skutečnosti ti přijde e-mail od národního centra IAESTE ČR.
Při neakceptaci nezoufej, ještě si můžeš vybrat jinou praxi.

Akceptace   

Byl(a) jsem akceptován(a) na praxi.

1. Nepanikař a přečti si akceptační dokumenty.

2. Pečlivě si uschovej formulář N5a "Acceptance note". Slouží jako doklad o tvé akceptaci a přijetí do  mezinárodního programu stáží IAESTE. Pokud to bude nutné, ukaž jej cizinecké policii při vstupu do cizí země.

3. Formulář N5b  "Comfirmation of acceptance" je pak tvým potvrzením přijetí dané stáže
- vyplň jej nejpozději do 14 dní*** od přijetí
- naskenovaný do formátu PDF a pojmenovaný jako „N5b_cislopraxe_prijmeni“ jej pošli na adresu  .
- předmět emailu bude ve tvaru "N5b=cislopraxe"

4. Vyplň doplňující formuláře (jenom když je zahraniční IAESTE pošle):  
Arrival Note – detaily příjezdu včetně fotografie
Emergency contact form – kontaktní údaje na osoby blízké (většinou na rodiče) 
Insurance of Liability – pojištění odpovědnosti

5. Pokud je potřeba, zařiď si vízum na základě formuláře N5c.

6. Zajisti si pojištění úrazové, cestovní a odpovědnosti v zahraničí.

7. V případě potřeby můžeš kontaktovat zaměstnavatele nebo zahraniční IAESTE, do kopie e-mailu vždy uveď národní centrum IAESTE ČR .

8. Připrav a vytiskni si všechny informace a kontakty, které ti zašlou ze zahraničního IAESTE. Pokud se ti neozvou do 14 dní před tvým odjezdem, kontaktuj národní centrum IAESTE ČR, které je trochu popožene.

Doporučujeme rovněž využít služby Ministerstva zahraničních věcí DROZD neboli Dobrovolná Registrace Občanů při cestách do Zahraničí. Slouží k informování a poskytováni rychlé pomoci v případě přírodních katastrof, sociálních nepokojů a jiného nebezpečí po dobu tvé praxe. 

*** optimální je, aby daný stát cca 1 měsíc před tvým příjezdem věděl, kdy přijedeš. Některé státy (např. Švýcarsko, Rakousko, Norsko, Finsko) toto vyžadují dříve, z důvodu zajištění dalších formalit spojených s tvým pobytem. V případě změny datumu nebo času tvého příjezdu je třeba o tom informovat národní centrum IAESTE ČR a zahraniční centrum IAESTE dané země. V případě nominací na praxe s brzkým začátkem (např. za měsíc) od datumu nominace je možné dodat dokument N5b těsně před odjezdem.

 

Konec praxe

1. Přečti si opět podmínky pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE, které jsi podepisoval(a). 

2. Z webových stránek IAESTE si stáhni Trainees Report (TR) a vyplň ho.

3. Ještě musíš vyplnit Internship Feedback (IF) a dodat fotografie. Pro vyplnění Internship Feedback a upload fotografií dostaneš od IAESTE ČR link, který můžeš najít také ve svém registračním profilu, kde všechno můžeš vyplnit online přímo do naší databáze.
Vyber vhodné fotografie ze svého pobytu. Požadavky na ně najdeš v Podmínkách pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE ČR, jsou to:
- nejméně 5 fotografií,
- alespoň na jedné z nich budeš ty,
- jsou na nich tvé pracoviště, ubytování, turistické zajímavosti země apod.

4. Po kompletním vyplnění IF a uploadu fotografií zašli řádně vyplněný dokument TR ve formátu doc nebo docx s názvem "TR=cislopraxe" na adresu  . V předmětu bude “TR=cislopraxe“. Do těla emailu prosím uveď i číslo účtu, na které ti má být zaslána vratná částka.

Poplatky

Praktikantský příspěvek 5000Kč zaplacen před odesláním nominace.

Po zaslání tvé Internship Feedbackfotografií (rozlišení 300 dpi)Trainees Reportu ti bude do prosince vráceno 1500Kč.

V případě zrušení praxe propadá celá částka v prospěch IAESTE. V následovných případech ti však může být účtován jen administrativní poplatek 300Kč:
a) nebudeš zaměstnavatelem akceptován na danou praxi,
b) pracovní místo bude zaměstnavatelem zrušeno,
c) nebudeš se moci praxe zúčastnit ze zdravotních důvodů (na základě lékařského potvrzení),
d) IAESTE nedodá včas dokumenty potřebné k uskutečnění praxe.

Vratná část praktikantského příspěvku 4700 Kč ti bude vrácena jen na písemnou žádost (podepsanou a naskenovanou) zaslanou na národní centrum ( ). Předmět emailu bude nadepsán "zadost o vraceni poplatku". Žádost musí být zaslána nejpozději do 2 měsíců od vzniknutí nároku na vrácení poplatku. Do přibližně 14 dní by ti měly přijít peníze na účet. 

Termíny a deadliny

Registrace celoročně
Zveřejnění praxí v termínu 1.2. - 6.2.2017
Přihlašování na praxe do 2 týdnů od zveřejnění praxí
Dodání nominace do 15.3.2017
Zaplacení poplatku 5000 Kč do 20.3.2017
Odevzdání N5b formuláře min. 1 měsíc před odjezdem na praxi
Podání žádosti o vrácení poplatku do 2 měsíců od vzniknutí nároku na vrácení
Odevzdání Internship Feedbacku do 2 měsícu po ukončení praxe

[nahoru]